Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Detský folklórny festival

logo detského folklórneho festivalu

Už od roku 1971 sa v našej obci koná Detský folklórny festival. Detský folklórny festival patrí k najvýznamnejším podujatím v obci, na ktorom svoj talent a umenie môžu prezentovať výlučne deti. Cieľom tohto podujatia je zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v prekrásnom prírodnom prostredí pod starobylým svedkom dávnych čias - hradom Likava. Každý ročník festivalu je výzvou a príležitosťou, ako zaujať diváka a urobiť toto podujatie ešte lepším a nezabudnuteľnejším. Poslaním detského folklórneho festivalu je podporovanie rozvoja detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, ale najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

V každom ročníku Detského folklórneho festivalu účinkoval detský folklórny súbor Likava, ktorý vznikol v roku 1963 z iniciatívy p. učiteľa Žingora. Po troch rokoch prevzal kormidlo do rúk Ivan Pišek, ktorý sa s veľkou chuťou pustil do práce. Po veľkej sláve Likavy prišiel útlm a súbor určitý čas nepracoval. V roku 1989 ho znova založili bývalí členovia súboru Liptov pod vedením Zdenky Žilincovej-Moravcovej, aby obnovili tradíciu DFS Likava . V súbore sa vystriedali mnohí vedúci – Maroš Dubovec, Katka Bartánusová, Jozef Haluška, Jozef Nemček, Mgr. Marta Fainová, PaedDr. Bibiana Peniaková, Mgr. Mária Hrčková, PaedDr. Monika Brtková. Súbor pracoval pri Kultúrnom stredisku , neskôr začal pracovať ako krúžok v ZŠ s MŠ Likavka.

Zahanbiť sa nedajú ani naše najmenšie deti z MŠ. Od roku 1998 MŠ v Likavke realizuje náplň projektu „Regionálna výchova“, v rámci ktorej každoročne pripravujú program na detský festival. Deti pracovali pod vedením p. učiteľky J. Chlepkovej, riaditeľky MŠ M. Bystričanovej, Bc. Ľ. Kočibálovej , Bc. Soni Baranovej, R. Mudičkovej. 

foto amfiteáter

Detský folklórny festival je dodnes najväčšou udalosťou v obci. Rok čo rok sa snažíme v ňom pokračovať, aby sme vzdali úctu ľuďom, ktorí stáli pri kolíske tohto krásneho podujatia. Boli to: Oto Milan, Róbert Kucko, Marcel Kutlík a Ivan Pišek – učiteľ miestnej ZDŠ. Zainteresované boli okresné metodické orgány, Okresné osvetové stredisko najmä na čele s pani Gilániovou, Vojtechom Littvom ako choreografom. Po technickej stránke pomáhali predovšetkým patronátne závody B.Z.V.I. Lenina, ktoré zabezpečili postavenie provizórnych sociálnych zariadení, vybudovanie elektriky ako aj ďalšej pomoci. Severoslovenské celulózky a papierne zabezpečili rezivo na sedačky. Prenosné pódium dali k dispozícii Technické služby v Ružomberku.

Boli tu aj ďalšie úseky – propagačný mal na starosti Róbert Kucko a výzdobu akademický maliar Ján Havrilla.

Premiérového I. ročníka festivalu detských súborov Záujmovej umeleckej činnosti, ktorý sa uskutočnil 13.júna 1971 v Likavke sa zúčastnilo 350 účinkujúcich a 2500 návštevníkov. Festival bol dôstojnou oslavou a pekným darom k 50. výročiu založenia KSČ v okrese Liptovský Mikuláš.

sprievod dedinou

Príloha:

plagát 1. ročníka DFF

článok SMER 15.6.1971

Na II. ročníku Detského folklórneho festivalu sa zúčastnilo 6000 návštevníkov. Bol upravený priestor amfiteátra a vybudovaná k nemu asfaltová cesta.

III. ročník Detského folklórneho festivalu sa pre nepriaznivé počasie konal v novovybudovanom Kultúrnom dome v Likavke.

Pozvanie na IV. ročník Liptovského detského folklórneho festivalu prijalo 498 detí z 13 súborov okresu Liptovský Mikuláš a hostia z Poľska (Male Podhale). V tomto roku bola vyhlásená v Likavke súťaž O najkrajšiu výzdobu domov.

K V. ročníku Liptovského detského folklórneho festivalu v Likavke boli vydané pohľadnice. Do amfiteátra boli inštalované pevné sedačky pre 3000 návštevníkov. Zaznela tu po prvý raz aj festivalová znelka, ktorú na tému liptovských ľudových piesní skomponoval hudobný skladateľ Pavol Tonkovič.

Do amfiteátra sa vrátil VI. ročník Liptovského detského folklórneho festivalu. Boli vydané odznaky s festivalovou tematikou a pre súbory sa pre účasť vydali pamätné medaile - plakety. Bolo prevedené preloženie elektrického kábla. Pre trvalú súčasť výzoby na ulici Kráľovenskej a Hollého boli urobené propagačné pútače s festivalovou tematikou. VI. ročníka DFF sa zúčastnilo 427 účinkujúcich.

V roku 1977 sa konal VII. ročník Stredoslovenského detského folklórneho festivalu. V programe sa za 2 dni vystriedalo 600 detí. Festivalový program sledovalo 6000 návštevníkov. V rámci úprav okolia amfiteátra bola vyasfaltovaná ulica Pod hradom. Prvýkrát sa na festivale predstavili súbory z celého Stredoslovenského kraja.

Účasť 900 účinkujúcich a hostí na VIII. ročníku Stredoslovenského detského folklórneho festivalu podčiarkla jeho význam. V priestoroch Kultúrneho domu si návštevníci mohli pozrieť výstavu Archeologický výskum hradu Likava. Pod amfiteátrom bolo upravené parkovisko pre autobusy.

V programe IX. ročníka Detského folklórneho festivalu v dňoch 2. a 3.júna 1979 účinkovalo 910 detí. V budove základnej školy bola inštalovaná výstava Drevo a prútie.

Na X. ročníku festivalu sa stretlo 880 účinkujúcich detí. Návrh ústrednej výzdoby obce, scény Kultúrneho domu a návrh výzdoby a úpravy amfiteátra vypracoval Dušan Soták. V amfiteátri bolo treba vymeniť palubovú podlahu javiska a natrieť ochranným náterom sedadlá a zadnú scénu.

V programe XI. ročníka DFF sa predstavili detské folklórne súbory Kokavan, Heľpan, Malá Kýčera a detské folklórne súbory z Liptova.

Na XII. ročníku festivalu sa 5. a 6. júna 1982 stretli jubilujúce folklórne súbory Goral, Kelčovan, Važťanček a Pilsko.

Hosťom XIII. ročníka Detského folklórneho festivalu sa opäť stal súbor Male Podhale z Poľska.

V programe Rozihranie sa na XIV. ročníku DFF v dňoch 2. a 3.júna 1984 predstavili detské folklórne súbory z Liptova a ich hostia z Maďarska - detský folklórny súbor Boróka Palotashalm.

XV. ročník Detského folklórneho festivalu sa v Likavke uskutočnil 8. a 9.júna 1985. V programe na tému Tie liptovské stráne spevom ožívajú vystúpili detské folklórne súbory z Liptova a detský folklórny súbor z Mihajlogradu (Bulharsko).

Roky 1986 - 1990 znamenali prestávku v organizovaní festivalu v Likavke. Až na 20.výročie vzniku Detského folklórneho festivalu - v roku 1991 - opäť zaznel ulicami obce spev ľudových piesní a slávnosti pod hradom Likava sa obnovili. Prírodný amfiteáter bol však po viacročnej prestávke v úplne dezolátnom stave, takže program sa konal v Kultúrnom dome v Likavke.

Do amfiteátra sa Detský folklórny festival vrátil opäť 13.septembra 1992. Mnohé súbory, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch na ňom zúčastňovali, privítali s radosťou a nadšením jeho znovuzrodenie.

Hlavná téma XVIII. ročníka DFF - Už hrajú, bubnujú - uvítala v roku 1993 opäť jeho účastníkov. Žiaľ, nepriazeň počasia neumožnila vystúpiť všetkým detským folklórnym súborom.

Rok 1994 a hlavná téma znie: V Likavke už hudba hudie. V programe pod týmto názvom sa stretli na XIX. ročníku festivalu súbory z Liptova, ale i Detvanci a goralský súbor.

24. a 25.júna 1995 v Likavke znovu znejú spevy a piesne detských folklórnych súborov na XX. ročníku Detského folklórneho festivalu. Pri okrúhlom jubileu festivalu bola v KD vernisáž výstavy „Pramene našej minulosti“ spojená s prednáškou o prvej písomnej zmienke o obci Likavka. Zároveň bola vydaná brožúrka LIKAVKA - Zo starších dejín a kultúrneho života obce. Program detských folklórnych súborov z Liptova, zo Slovenskej Lupče, Hladovky, Ždiaru, Bratislavy a Brna spestrili ukážky historického šermu z Bojníc a divadelné predstavenie Likavský väzeň. Na XX. ročníku DFF sa predstavilo 400 účinkujúcich.

23. júna 1996 Detský folklórny festival v Likavke vstúpil do nového desaťročia XXI. ročníkom. 350 detí účinkovalo v programe" Vrana letí s hŕbou detí ". Predstavili sa detské folklórne súbory z Liptova /Likavka, Východná, L. Hrádok, L. Mikuláš, Biely Potok/, DFS z Čierneho Balogu, Zuberca a z Prahy /ČR/. Po prvýkrát bola pre deti pripravená detská tombola s prvou cenou - horský bicykel.

XXII. ročníka Detského folklórneho festivalu, ktorý sa konal 22. júna 1997 sa zúčastnilo 380 detí. V programe" Poďte deti s nami... " sa predstavili liptovské detské folklórne súbory, DFS z Lieska, Nižnej, Vráblov a Hriňovej. Deti zo súborov i návštevníci sa tešili na losovanie detskej tomboly. Predstavenie muzikálu PACHO SA VRACIA v podaní ZO ZDOS Hubová urobilo bodku za programom XXII. ročníka DFF v Likavke.

Pozdravme sa piesňou bola hlavná téma XXIII. ročníka Detského folklórneho festivalu 21. júna 1998. Účinkovalo v nej 372 detí z detských folklórnych súborov Liptova, Bratislavy a Zvolena. Záverečný program patril vystúpeniu folklórnemu súboru MARÍNA zo Zvolena so sólistkou Andreou Jágerovou, rodáčkou z Likavky.

20. júna 1999 sa priaznivci a milovníci folklóru stretli na XXIV. ročníku Detského folklórneho festivalu v amfiteátri pod hradom Likava. "Tancujme, spievajme, radosť rozdajme" bol názov programu, v ktorom sa predstavili členovia detských folklórnych súborov z Likavky, L. Mikuláša, L. Hrádku, Sliačov, Lúčok, Frýdku - Místku, Hriňovej, ZUŠ Ružomberok a deti tanečného klubu JESSY z L. Hrádku v počte 372 účinkujúcich. Na záver návštevníci videli medailón vystúpenia folklórneho súboru Liptov z Ružomberka. V tomto roku bola vymenená palubová podlaha javiska v amfiteátri.

Jubilejný XXV. ročník Detského folklórneho festivalu sa konal 25. júna 2000. Program DFS „Hrajteže mi, hrajte...“ bol oslavou 25-ročnej práce detských folklórnych súborov z Liptova v réžii Vojtecha Littvu a Eduarda Stanu. V programe festivalu sa ďalej predstavili FS YUZINA zo Zavoji /Poľsko/, rodáčky Andrea a Margita Jágerové, deti MŠ Likavka a po prvýkrát DFSk LIKAVA. Pre nepriazeň počasia sa celý program XXV. DFF konal v Kultúrnom dome Likavka. Hosťom festivalu bol i herec Michal Dočolomanský /Na skle maľované/.

Ďalšiu štvrťstoročnicu Detských folklórnych festivalov v Likavke začalo STRETNUTIE POD LIKAVSKÝM HRADOM XXVI. DFF a 18. Celoštátna súťažná prehliadka DFS 30. 6. - 1. 7. 2001 v rámci Dní tradičnej kultúry. Okrem DFS zo Slovenska sa podujatia zúčastnili aj DFS Pramienok zo Selče /Juhoslávia/ a DFS Červánek z Hradca Králové /Česká republika/. Na záver sa prestavil FS Liptov, FSk Likava a Andrea a Margita Jágerové. Před galaprogramom pokrstil svoje nové CD Jozef Ivaška. V tomto roku bola vybudovaná nová scéna amfiteátra, upravený bol celý areál a po prvýkrát ho spestrovali drevené plastiky od amatérkseho likavského rezbára Pavla Lofaja.

DFF POD LIKAVSKÝM HRADOM napísal 30. júna 2002 XXVII. kapitolu. V tomto ročníku v rámci Dní tradičnej kultúry sa prezentovalo 400 účinkujúcich z regiónu Liptova ale aj z celého Slovenska. V programe „ Veselo v Likavke “ účinkovali DFS: MŠ – Likavka, Likavka – Likavka, ZUŠ Ružomberok, Konôpka – Ružomberok, Sliačanček – Sliače, Pramienok – Lipt. Mikuláš, Parnavo – Krpeľany, Kašunka – Rabčice, Stavbárik – Žilina, DĽH Cibirovci – Lipt. Mikuláš. Ako hostia sa predstavili FS Poleno z Bratislavy, FS Váh z Lipt. Mikuláša a folklórna skupina Likava s likavskou svadbou, ktorá získala ocenenie a diplom na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín „ Nositelia tradícií“ v Banskej Bystrici.

19. celoštátna prehliadka DFS a XXVIII. DFF Pod likavským hradom sa konala 28. – 29. júna 2003 v amfiteátri pod hradom Likava, kde učinkovalo 700 folkloristov. V pozdrave účinkovali MŠ Likavka, DFS Likava a folklórna skupina Likava. V galaprograme „ Hrajteže mi, hrajte“ sa predstavili víťazi krajských prehliadok DFS z celého Slovenska. Po prvýkrát v histórii DFF sa zúčastnili i DFS Visegradskej štvorky – Bartina zo Szekszárdu (Maďarsko), Krebane z Brus (Poľsko) a Vsacánek zo Vsetína (Česko).

XXIX. DFF Pod likavským hradom sa konal 27. júna 2004. V galaprograme „Spievajme, tajncujme“ vystúpili deti z DFS z Likavky, Ružomberka, Lipt. Hrádku, Lipt. Mikuláša, Lipt. Sliačov, Lúčok, Komjatnej a Černovej. Jako hostia účinkovali FS Vranovčan z Vranova nad Topľou a zahraničný súbor Starins z Lotyšska. Záver programu tak jako po iné roky patril zlosovaniu vstupeniek s 1. cenou – horský bicykel.

11. – 12. júna 2005 v Likavke znova zneli spevy a piesne detských folklórnych súborov z celého Slovenska na 20 celoštátnej prehliadke DFS a XXX. detskom folklórnom festivale pod likavským hradom. Prezentovalo sa na ňom vyše 600 účinkujúcich. V pozdrave domácich súborov sa predstavili deti MŠ, DFS Likavka i FSk Likava. Bodkou za krásnym galaprogramom bolo vystúpenie speváckeho zboru „VICENZA PUERI CANTORES“ z Talianska.

„Či z hora, či z dola…“ – hlavná téma XXXI. DFF „POD LIKAVSKÝM HRADOM“, ktorý sa konal 11. júna 2006. Predstavilo sa cca. 500 účinkujúcich z Likavky, Lipt. Sliačov, Lipt. Mikuláša, Lipt. Hrádku, Východnej, z Ružomberka, Komjatnej, Frýdku – Místku, Michaloviec i DFS Jánošíček z Brna.

Obec Likavka, Národné osvetové centrum Bratislava, Žilinský samosprávny kraj a Liptovské osvetové stredisko  boli organizátormi už 21. celoštátnej prehliadky detských folklórnych súborov a XXXII. detského folklórneho festivalu pod LIKAVSKÝM HRADOM.
Program dvojdňového podujatia (9. – 10. júna 2007) otvoril starosta obce Vladimír Roško.
Na podujatí sa zúčastnili detské folklórne súbory – víťazi krajských kôl: Pavička (Sečovce), Viganček (Košice), Radostník (Levice), Ragančinka (Hrušov), Matičiarik (Banská Bystrica), Maguráčik (Kežmarok), Jánošíček (Svit), Dúbravienka (Prešov), Malý Vtáčnik (Prievidza), Fialka (Partizánske), Hájenka (Bratislava), Kobylka (Bratislava – Vajnory), Oščadnica (Oščadnica), Ďumbier (Lipt. Mikuláš), Sliačanček (Lipt. Sliače), Rozmarínček (Majcichov), Berkenye (Košúty), Pimpimpále (Okoč – Opatovský Sokolec), Martinka Vavreková (Liesek), Viktor Janoštin (Zuberec). Účinkovalo vyše 700 detí. Laureátom celoštátnej prehliadky sa stal DFS Malý Vtáčnik z Prievidze. V závere programu nasledoval blok likavských kolektívov, účinkovali malí tanečníci z MŠ a ZŠ, spevácka skupina ZŠ, DFS Likava, FSK Likava i speváčka ľudových piesní – rodáčka z Likavky Andrea Jágerová.

XXXIII. ročník detského folklórneho festivalu pod Likavským hradom sa uskutočnil 15. júna 2008. Organizátormi podujatia bola obec Likavka a Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik. Program tohtoročného festivalu bol venovaný 45. výročiu založenia detského folklórneho súboru Likava z Likavky. Podkrivánček z Važca, Belanka z Liptovského Hrádku, Pramienok z Liptovského Mikuláša, Sliačanček z Liptovských Sliačov, Liptáčik z Ružomberka, Ružička z Černovej a Slniečko z Komjatnej. Ku gratuláciám sa pripojili aj deti hosťujúcich súborov, ktorými boli Lienky zo Smoleníc, deti z Detského folklórneho súboru Hurčánek z Palkovíc z Českej republiky v réžii Miroslavy Palanovej. Program pokračoval vystúpením folklórnych skupín Rozmarín z Pliešoviec a Likava z Likavky pod názvom V nedeľu poobede… Vynikajúce tanečné i spevácke výkony detí odohnali aj hrozivé kvapky dažďa a prilákali početné obecenstvo. Folklórny sviatok detí pod Likavských hradom sa vydaril nielen vďaka organizátorom podujatia, ale aj vďaka mnohým štedrým sponzorom.

Mladí folkloristi z celého Slovenska sa stretli 13. – 14. júna 2009 pod Likavským hradom na 22. celoštátnej prehliadke a XXXIV. ročníku detského folklórneho festivalu. V sobotu predviedlo svoje umenie prítomným divákom 16 DFS s viac ako 480 deťmi. Išlo o súbory, ktoré postúpili na celoštátnu súťaž z krajských kôl. V nedeľu sa v galaprograme ” Už hrajú bubnujú…” predstavili najúspešnejšie slovenské detské folklórne súbory, malí tančníci z Materskej skoly a DFS Likava. Laureátom celoštátnej prehliadky sa stal DFS Kornička z Trenčína. Nedeľný program zakončili likavskí divadelní ochotníci Ženským zákonom od J. G. Tajovského a folklórna skupina Likava s pásmom Pri muzike.

Po prvýkrát v histórii detského folklórneho festivalu v Likavke sa v dňoch 22. – 23. mája 2010 konala Celoštátna prehliadka detského hudobného folklóru a XXXV. roč. DFF POD LIKAVSKÝM HRADOM. Nepriaznivé počasie nedovolilo organizátorom toto podujatie usporiadať v prírodnom amfiteátri. V sobotu 22. mája prebiehala súťaž speváckych skupín, sólistov, ľudových hudieb a inštrumentalistov – víťazov krajských kôl v Kultúrnom dome v Likavke. V nedeľu 23. mája s pozdravom účinkovali deti MŠ v Likavke, DFS Likava. V galaprograme sa predstavili jednotliví laureáti celoštátnej prehliadky detského hudobného folklóru a DFS Pramienok z Lipt. Mikuláša. Záver programu patril folklórnej skupine Likava a krstu CD …. šecki sa peknie do jednieho …. – piesne dolného Liptova, ktoré naspievala Andrea Jágerová a mužská spevácka skupina Likava so sólistom Jánom Mudičkom st. Vyvrcholením a bodkou XXXV. roč. DFF bolo vystúpenie folklórneho súboru zo Zakopaného z Poľska.

XXXVI. ročník Detského folklórneho festivalu pod likavským hradom sa konal 4.-5. júna 2011. Zároveň sa začal 23. ročník Celoštátnej súťaže prehliadky detských folklórnych súborov. Účinkovali víťazi prehliadok prehliadok folklórnych súborov, deti z Materskej školy Likavka, Detský folklórny súbor Likava.

XXXVII. ročník festivalu sa konal 3. júna 2012,  na ktorom účinkovali okrem detských súborov z MŠ a ZŠ Likavka aj DFS Cindruška , DFS Pramienok, DFS Liptáčik, DFS Ďumbier, DFS Sliačanček, DFS Pilsko. Hosťom detského folklórneho festivalu bol DFS Jánošíček z Brna, ktorého umelecký vedúci Jozef Kozub je rodík z našej obce, ďalším hosťom súbor Lipka z rumunského Bodonoša. Spolu účinkovalo 296 hudobníkov a tanečníkov .

XXXVIII. ročník detského folklórneho festivalu „ Pod Likavským hradom“ bol dvojdňový, lebo zároveň to bol aj 24. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov. 1. júna 2013 sa v Kultúrnom dome konala súťažná prehliadka, vyhlásenie výsledkov bolo nasledujúci deň. Predstavili sa nám postupujúce súbory z krajskej prehliadky.

Účinkovali tieto detské folklórne súbory:

Maguráčik z Kežmarku, Goral z Hladovky, Brezinky z Polomky, Javorníček z Hvozdnice, Lastovičky zo Zvolena, Oriešok zo Smižian, Sliačanček zLipt. Sliačov, Skaličánek zo Skalice, Kornička z Trenčína, Pavička zo Sečoviec, Turiec z Martina, Magdalenka z Modry, Zornička zo Zvolena, Ragačinka z Hrušova a raslavičanik z Raslavíc. Hosťom festivalu boli domáce súbory Slniečko a Likava, poľský súbor Górolicki z Mesznej. Svoje umenie predviedlo viac ako 435 účinkujúcich.

XXXIX. ročník detského folklórneho festivalu „ Pod Likavským hradom“ sa konal prvý júnový víkend priamo na deň detí 1. júna 2014. Na tento ročník, ktorý nie je súťažný sme pozvali folklórne kolektívy:

Pramienok a Ďumbier z Lipt. Mikuláša, Cindrušku z Lipt. Hrádku a Liptáčik z Ružomberka, Matičiarik z Banskej bystrice, Jánošíček z Brna. Samozrejme sa predstavili aj domáce kolektívy či už detské ako aj FSK Likava. Spolu účinkovalo 323 zanietených folkloristov. Festival sa konal v Kultúrnom dome, lebo príroda je nevyspytateľná – opäť zapršalo. Podmienky na daždivé počasie žiaľ prírodný amfiteáter nemá.

foto dff

XL. ročník Detského folklórneho festivalu a 25. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov sa konal 5.-7.6.2015 v novom príťažlivom prostredí v centre obce na štadióne OŠK Likavka. Časť festivalového programu sa konal aj v kultúrnom dome. V piatok 5.6.2015 sa festival začal prehliadkou ľudovej výstavy v KD " Čôsi z Likavky" a pokračoval divadelnou hrou Ženský zákon v podaní ochotníkov z Hybe. Súčasťou festivalu bola celoštátna prehliadka. Jej vyhlasovateľom bolo Národné osvetové centrum, na príprave sa podieľalo Liptovské kultúrne stredisko a obec s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a ŽSR.

Na jubilejný ročník festivalu postúpilo z krajských prehliadok 14 kolektívov. Spolu na festivale sa predstavilo 458 účinkujúcich z kolektívov detských folklórnych súborov Zornička zo Zvolena, Jelenček(Jelenec), Maguráčik(kežmarok),Lipovček(Vranov nad Topľou), Rozmarínček (Majcichov), Kornička (Trenčín), Magdalénka (Modra), Cipovička (Žilina),Klások(Mýto pod Ďumbierom), Goral(Hladovka), Malá Rakonca (Fiľakovo), Hájenka (Bratislava), Pávička (Sečovce) a Jadlovček z Margecian.

Oslava 40. ročníka založenia DFF vyvrcholila slávnostným programom v sobotňajšom večernom pásme " Čože je to štyridsiatka". Vystúpili na ňom detské kolektívy z Likavky, Ružomberka, Bojkovíc zo Žiliny. Večerný program zakončili naši divadelníci hrou domáceho autora " Keď ženy veria v bosorky". Počas programu si spoločne zatancovali diváci aj účinkujúci priamo pod javiskom  v školičke tanca. V sobotňajšom  večernom programe účinkovalo 243 účinkujúcich. V nedeľusa v uliciach rozspievali a roztancovali súbory idúc z KD až na ihrisko. Slávnostný galaprogram začal oceňovaním významných osobností, ktoré stáli pri zrode festivalu. Krásne pamätné plakety pri príležitosti 40.ročníka odovzdal starosta obce Vojtechovi Littvovi, Nadežde Gilániovej, Jánovi Mudičkovi, Jozefovi Kozubovi  a LKS Lipt.Mikuláš. Čestné uznania sa udelili Ondrejovi a Marošovi Dubovcovi, Jurajovi Pšenovi, Zdenke Moravcovej, Bibiane Balážovej a kataríne Bartánusovej. Udeľovanie cien pokračovalo vyhlásením výsledkov celoštátnej súťažnej prehliadky. O príjemný úvod  sa postarali aj deti z našej MŠ pod vedením renáty Mudičkovej. Malí škôlkári doslova vyrazili dych krásnym programom na vysokej profesionálnej úrovni. Po vydarenom otvorení pokračoval program súborov z celoštátnej súťažnej prehliadky a hostí.

V záverečnej časti programu sa predstavil FS ŽELEZIAR, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a najúunávanejšie telesá na Slovensku. Ďalším hosťom, ktorý sa predstavil svojim vynikajúcim programom bol FS Marína zo Zvolena, v ktorom pôsobí aj naša rodáčka Andrea Jágerová. Netradičným zakončením festivalu bolo vystúpenie najznámejšej liptovskej kapely Ploštín Punk.

Nádherné slnečné počasie a veľký záujem zo strany diváckej verejnosti bolo najväčšou odmenou pre organizátorov. Na pódiu sa vystriedalo vyše 800 účinkujúcich. Veľká vďaka patrila samozrejme aj sponzorom za finančnú pomoc a mediálnym partnerom za propagáciu podujatia.

XLI. ročník detského folklórneho festivalu v Likavke sa konal 28. mája 2016. Centrom diania bol futbalový areál OŠK Likavka. Festivalový sprievod od kultúrneho domu do areálu otvoril atraktívny program 41. ročníka. Galaprogram sa začal o 14,00 hod. slávnostným príhovorom starostu , po ňom už pódium patrilo účinkujúcim deťom. V programe účinkovali najmenší tanečníci z domácej materskej škôlky,nechýbali ani deti zo základnej školy. Z ostatných kútov Liptova sa predstavili detské folklórne súbory Pramienok a Ďumbier z Lipt. Mikuláša, Cindruška a Majerán z Lipt. Hrádku, šariš z Prešova, folklórny súbor Topľan z Giraltoviec a súbor Pilsko z Oravského Veselého. Program folklórnch kolektívov uzavrela domáca FSK Likava. Vzácnym hosťom festivalu bolo hudobné zoskupenie Cigánski diabli. Z vysokej úrovne programu neukrojili na jeho kvalite ani kvapky dažďa, prítomných divákov so záujmom o sledovanie vystúpení ochránilo pred počasím prekrytie hľadiska a javiska. Vydarené podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančnému príspevku pridelenému z prostriedkov Fondu na podporu umenia.

XLII. ročník sa konal 3.-4. júna 2017. Mnohí sa pýtate, ako sa dá udržať  už toľko rokov festival? Stoja za tým ľudia, ktorí si vážia a považujú za povinnosť pokračovať v peknej myšlienke našich predkov.  Je nám nesmiernou cťou, ak ešte žijúci ľudia, ktorí stáli za jeho vznikom, nás prídu podporiť svojou účasťou a sú hrdí na nás, že v tom ešte pokračujeme, aj keď sa doba už zmenila. Možno to už nie je až také lákadlo pre domácich obyvateľov, lebo si povedia, už som to videl, tak načo tam pôjdem. Ale zakaždým je to o niečom inom, o nových účinkujúcich, o novom neopakujúcom sa programe. Každý ročník detského folklórneho festivalu sa snažíme niečo vylepšiť, upútať čoraz náročnejšieho diváka niečím novým , lepším a nezabudnuteľnejším. Preto sme pre vás divákov pripravili novú koncepciu programu.

Sobota 3. júna mala aj súťažný charakter. V Liptovskom Mikuláši v Dome kultúry súbežne prebiehal 26. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov od 15,00 hodiny. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum a spolu s ním podujatie pripravili Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, obec Likavka a mesto Liptovský Mikuláš   s finančným prispením Fondu na podporu umenia.

Na 26. ročník  súťažnej prehliadky víťazstvom a priamou nomináciou v  krajských stupňoch súťažných prehliadok postúpilo 7 detských folklórnych súborov: DFS Nagy Csali- Šamorín, DFS Kornička- Trenčín, DFS Zornička- Zvolen, DFS Hajovček- Strečno, DFS Sendergö- Šahy, DFS Cifroško- Vranou nad Topľou a DFS Jadlovček- Margecany.

Úroveň krajských súťaží a teda najmä úroveň DFS sa z roka na rok zvyšuje a vzhľadom k tomu, v každom kraji porota udelila niekoľko návrhov na postup na celoštátnu úroveň prehliadky.

Od 16,00 hodiny sa slávnostne otvoril 42. ročník Detského folklórneho festivalu „ Pod Likavským hradom“ v areáli futbalového štadióna OŠK Likavka. Sobota v Likavke mala nový charakter - tanečno-spevácko-koncertný, v ktorom účinkovali dospelé folklórne súbory a ľudové hudby. Úvod sobotňajšieho programu  patril klasickému folklóru -  domácej FSK Likava, FS Liptov, FS Poľana, ĽH Bystrianka. Spestrenie  programu vniesli domáci divadelní ochotníci, ktorý sa predstavili s veselohrou "Krpčeky sv. Floriána". Záver klasického folklóru uzavrelo  folklórne zoskupenie z partnerského mesta Slatiňany – folklórna skupina Formani.  Vo večerných hodinách sme pripravili koncertné vystúpenie v netradičnom reprodukovaní ľudovej tvorby – vo folk-rockovom či dokonca popovom nádychu v podaní Nebeskej muziky - world music z  Terchovej , ktorá  je jediná world  music kapela v Európe.  Sobotný program vyvrcholil vystúpením speváčky Veroniky Rabada, známej z trinásťročného pôsobenia v skupine Hrdza, príznačnej tým, že korene slovenského folklóru pretvára do moderného šatu. Podujatie bolo spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Nedeľa 4.6.2017  patrila výlučne deťom. Galaprogramu už tradične predchádza krojovaný sprievod obcou so začiatkom o 13,00  hod. spred kultúrneho domu v Likavke.

O 14,00 hodine  znelka detského folklórneho festivalu otvorila galaprogram, v ktorom sme uvideli aj súbory Slniečko z MŠ Likavka, DFS Likava zo ZŠ Likavka, DFS Stavbárik zo Žiliny, DFS Malá Rakonca z Fiľakova, DFS Hájik z Rimavskej Soboty, DFS Malý Vtáčnik z Prievidze, DFS Kopaničiari z Myjavy, DFS Želiezko z Košíc a  DFS Borosthyán z Rožňavy.Slávnostné vyhlásenie výsledkov a meno držiteľa titulu Laureát ako aj  ceny Klimenta Ondrejku  sme sa dozvedeli  v úvode galaprogramu  v nedeľu 4.júna 2017 o 14:00 na ihrisku v obci Likavka.

 
V nedeľu 17. júna 2018 sa konalo najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v našej obci, ktoré sa už koná od roku 1971, dnes sa jedná už o XLIII. ročník Detského folklórneho festivalu v Likavke.

43. ročník nebol súťažný , teda sme ho robili bez LKS Lipt. Mikuláš.Program 43. ročníka festivalu odštartoval krojovaný sprievod obcou od základnej školy do dejiska podujatia o 13,30 hod. Galaprogram začal o 14,00 hod.  V programe účinkovalo 10 súborov, 327 účinkujúcich milovníkov folklóru. Úvod galaprogramu patril všetkým domácim folklórnym zoskupeniam, deťom z MŠ a ZŠ Likavka, domácej folklórnej skupine Likava. Po spoločnej klaňačke domácich folkloristov sa predstavili naši hostia: DFS Červánek z Hradca Králové, DFS Lastovičky zo Zvolena, DFS Ďumbier z Lipt. Mikuláša, FS ZIEMIA BESKIDSKA z Wilkovíc, z Oravy  účinkovali DFS Vienok, Roháčik a Sihelček. Festival vyvrcholil o 18,00 hod. koncertným vystúpením populárnej hudobnej skupiny KOLLÁROVCI.

Festival z môjho pohľadu hodnotím veľmi pozitívne, môžem povedať, že to bol jeden z najlepších festivalov od jubilejného 40.ročníka, ktorý bol práve na novom mieste – v areáli OŠK Likavka. Odkedy sme na ihrisku a nechodíme do prírodného amfiteátra, tak nám slnečné počasie praje, čo je silný predpoklad vydareného podujatia a bohatej diváckej účasti.

Areál je veľmi dobrý aj na upršané počasie, v 41. ročníku nám v závere programu začalo pršať, práve keď koncertovalie Cigánski diabli, no aj napriek tomu sme sa tešili z  800  divákov.

Tento rok sme si potvrdili, že ak v programe nie je silné lákadlo pre ľudí – známe umelecké zoskupenie, tak účasť divákov, ktorí si prídu pozrieť deti je tak do 500 ľudí. Kollárovci nám prilákali  rekordnú účasť divákov, povedala by som, že ani na jednej Rozlúčke s letom nebolo viac divákov, ako na tohtoročnom festivale.

Samozrejme domácich divákov sme na 3000 obec nemali veľkú,asi tak okolo 200, no prilákali sme najmä ľudí z blízkeho okolia. Ako organizátorov nás teší, že ľudia radi chodia do Likavky. Divákov na celom podujatí bolo viac ako 3000.

I keď povedzme si na rovinu – podujatie malo voľný vstup, nakoľko obec podala žiadosť na Fond na podporu umenia, ktorý nám prispel v sume 9000€ a samozrejme mali sme aj veľmi veľa štedrých sponzorov, ktorým patrí veľké ĎAKUJEM.

Nakoľko je to veľmi finančne náročné podujatie , chceli  sme dopriať divákom silný umelecký zážitok bez platenia vstupného.  Sprievodným podujatím bol aj jarmok, na ktorom bolo najmä množstvo občerstvovacích stánkov, ľudia prvýkrát boli spokojní, že nečakajú dlho v rade za jedlom a pitím. Pre deti sme mali pripravené detské atrakcie – skákací hrad, kolobežky a iné – taktiež zadarmo.

Vážení priaznivci ľudového umenia, drahí spoluobčania a návštevníci našej obce, v mene  zanietených organizátorov prijmite úprimné poďakovanie za Vašu účasť v takom hojnom počte, veríme, že  radi opäť prídete medzi nás.

Detský folklórny festival Pod likavským hradom, ktorý si za roky svojej existencie získal renomé po celom Slovensku, napísal 8. júna už svoju 44. kapitolu. Tak ako pominulé roky, aj tentokrát bol prehliadkou nesmierne bohatej ľudovej tvorivosti, pestrosti zvykov a obyčajov, detskej radosti a temperamentu. Na navodení pravej ľudovej atmosféry, ktorú mnohí Likavčania milujú a vyhľadávajú, sa podieľali deti z  Detského folklórneho súboru Slniečko z MŠ Likavka, Likava zo ZŠ Likavka,  z MŠ Lisková,  Belanček z Bieleho  Potoka,  Liptáčik z Ružomberka,  Matičiarik z Topoľčianok, Folklórny súbor Šariš z Prešova a Folklórna skupina Likava, spolu  240 účinkujúcich. Špeciálnym hosťom festivalu bol folklórny súbor Lipka z rumunského Bodonoša, zo slovenskej obce vzdialenej viac ako 400 km, kde si slovenčinu a slovenskú kultúru a identitu naši rodáci po stáročia i touto formou hrdo pestujú.  

Už dlhší čas sme si všimli nižšiu divácku účasť na festivale, preto sme v tomto roku  pripravili v sobotu bohatý sprievodný program, ktorý ako sa ukázalo, sa osvedčil a my sme sa tešili z viac ako 600 divákov. Sprievodný program DFF začal od 13,00 hod. stánkovým predajom, na ktorom sme mali 24 stánkov, či už s občerstvením, medovinou, drevenými výrobkami, bižutériou, drevorezbou, textilom, balónikmi, 5D kinom a  kolotočmi. DFF sme spojili s oslavou dňa detí, preto sme sa zamerali na bohaté sprievodné atrakcie pre deti , ktoré sme mali pripravené hneď pri vstupe do areálu, kde boli kolotoče a na pomocnom ihrisku. O zábavu mali postarané aj tí najmenší. Detské atrakcie sú u nás veľmi obľúbené , deti sa radi zapájajú do súťaží, v obľube je nafukovací hrad. Nechýbala pre deti ani sladká odmena. Najväčším lákadlom  pre deti  a veľmi dobrým ťahom boli kolotoče, najväčší úspech mali autíčka.

O 14,00 hod. si zasúťažilo 6. družstiev vo varení bryndzových pirohov. Tradičná súťaž vo varení bryndzových pirohov je už neodmysliteľnou súčasťou obecných podujatí. Vždy sa teší  diváckemu záujmu a dáva priestor kulinárskej fantázii a kreativite všetkým tím, ktorí radi prijímajú výzvy. Pirohy u nás nevaríme na čas, odborná porota ich tvorcov odmeňuje podľa chuti a vzhľadu pirohov. Variabilita relatívne jednoduchého jedla  a náročná príprava pri varení v kotli a takpovediac v prírodných podmienkach robia z tejto aktivity originálnu atrakciu. Diváci chutnajú pirohy, porotcovia hodnotia. Na 1. mieste sa umiestnili naši divadelníci,  2.miesto patrilo záhradkárom a 3.miesto si zaslúžili poľovníci.

O 16,00 hod.  program detského folklórneho festivalu odštartoval krojovaný sprievod od ihriska k pódiu a po príhovore starostu si už mohli diváci pozrieť folklórne zoskupenia. Festival skončil v podvečerných hodinách. Bodku za ním dali jubilejný koncert Jozefa Ivašku a moderovaná oldies party s premietanými videoklipmi, ktoré roztancovali divákov v melódiách nestárnúcich hitov a evergreenov, na ktorej sa bavilo 200 ľudí.

XLIV. ročník Detského folklórneho festivalu dal bodku za organizovaním tohto krásneho podujatia organizovaného už od roku 1971. Vedenie obce Detský folklórny festival nezaradil do rozpočtu obce a plánovaných podujatí na rok 2020 a rok 2021. Detský folklórny festival už ostane len v našich spomienkach.

Obec

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:417
TÝŽDEŇ:2955
CELKOM:2740036

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 16:07

Aktuálna teplota:

27.6 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka