Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Stánkový predaj

Príležitostné trhy

Obec Likavka určuje podmienky pre stánkový predaj na území obce Likavka pre príležitostné trhy. Predajca, ktorý má záujem predávať formou stánkového predaja je povinný sa vopred nahlásiť v stanovenom termíne, ktorý je vždy zverejnený na internetovej stránke obce Likavka, najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním podujatia. Predajca je povinný sa písomne prihlásiť správcovi dane záväznou prihláškou spolu s potrebnými dokumentmi, ktoré sú určené v podmienkach pre stánkový predaj a tiež sa zaväzuje dodržiavať podmienky pre stánkový predaj.

Potrebné doklady:

 • kópia platného výpisu z obchodného/kópia živnostenského listu,
 • rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (predajcovia poživatín, stánky s občerstvením),
 • predajca poživatín: kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zdravotný preukaz, schválenie prevádzky RUVZ (ak sa jedná o vlastnú výrobu),
 • kópia strany záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je záznam pridelenia kódu elektronickej pokladnice,
 • čestné vyhlásenie, že predajca nemá povinnosť používať registračnú pokladňu,
 • kópia preukazu ZŤP,
 • fotografia sortimentu a stánku,
 • identifikačné číslo pre DPH,
 • povolenie colného úradu – predajcovia alkoholu.

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • VZN obce Likavka č. 01/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN obce Likavka č. 02/2016 trhový poriadok
 • VZN obce Likavka č. 04/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia: najneskôr 2 pracovné dni pred konaním podujatia

Poplatok:

Verejné priestranstvo: 1,00 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň užívania verejného priestranstva

Areál OŠK: účastnícky poplatok

- bez elektrickej prípojky 20,- €/deň

- s elektrickou prípojkou 50,- €/deň

Vybavuje: Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov, Ing. Zuzana Halušková, tel:  +421 44 4300244, email: haluskova@likavka.sk

Prílohy:

Podmienky pre stánkový predaj (562.05 kB)

Záväzná prihláška (12.77 kB)

Čestné vyhlásenie (13.15 kB)

Čestné vyhlásenie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 14.06 kB

 

Úrad

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:337
TÝŽDEŇ:3982
CELKOM:2716519

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

15.6.2024 19:06

Aktuálna teplota:

20.3 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka