Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Stánkový predaj

Príležitostné trhy

Obec Likavka určuje podmienky pre stánkový predaj na území obce Likavka pre príležitostné trhy. Predajca, ktorý má záujem predávať formou stánkového predaja je povinný sa vopred nahlásiť v stanovenom termíne, ktorý je vždy zverejnený na internetovej stránke obce Likavka, najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním podujatia. Predajca je povinný sa písomne prihlásiť správcovi dane záväznou prihláškou spolu s potrebnými dokumentmi, ktoré sú určené v podmienkach na stánkový predaj a tiež sa zaväzuje dodržiavať podmienky stánkového predaja

Potrebné doklady:

 • kópia platného výpisu z obchodného/živnostenského registra
 • rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (predajcovia poživatín, stánky s občerstvením)
 • predajca poživatín: kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zdravotný preukaz, schválenie prevádzky RUVZ (ak sa jedná o vlastnú výrobu)
 • kópia strany záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je záznam pridelenia kódu elektronickej pokladnice
 • čestné vyhlásenie, že predajca nemá povinnosť používať registračnú pokladňu
 • kópia preukazu ZŤP
 • fotografia sortimentu a stánku
 • identifikačné číslo pre DPH
 • povolenie colného úradu – predajcovia alkoholu

Súvisiace predpisy:

 • z.č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN obce Likavka č. 01/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN obce Likavka č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Lehota vybavenia:

Najneskôr 2 pracovné dni pred konaním podujatia

Poplatok:

Verejné priestranstvo: 1 € za každý začatý m 2 a deň užívania verejného priestranstva

Areál OŠK: účastnícky poplatok bez el. prípojky 10/deň s el. prípojkou 20/deň

Vybavuje:

Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov

Kontakt:

Prílohy:

Úrad

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:490
TÝŽDEŇ:3528
CELKOM:2531665

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

30.9.2023 18:51

Aktuálna teplota:

14.4 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka