Vyhodnotenie Hasičského viacboja 2014

V sobotu 18.októbra 2014 si už po siedmy krát zmeralo sily 125 mladých hasičov z Liptova, Oravy, z okresu Nové Zámky, ale aj naši priatelia stražaci z Poľska z OSP Bystra.  Vďaka Pánu Bohu nám počasie prialo, keďže v tomto veľmi upršanom roku v sobotu nepršalo. V dôsledku predchádzajúcich dlhodobých dažďov však bol lesný terén značne podmočený a preto veľmi nebezpečný.

Oznámenie o výkone trhacích prác na tuneli Čebrať

Dňom 13.10.2014 sa začnú na tuneli Čebrať vykonávať trhacie práce – odstrely. Pred každým odstrelom budú vyhlasované signály:

Oznámenie o plánovanej odstávke el. energie

SSE – distribúcia oznamuje že v obci Likavka bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy vzdušných nízkonapäťových vedení a z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Vypnuté budú nehnuteľnosti v dňoch 22. októbra až 24. októbra 2014 podľa nasledovnej tabuľky.

Komunálne voľby 2014

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Usmernenie OR HaZZ pred začiatkom vykurovacieho obdobia

Vážení občania, prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, pri výstavbe a používaní komínov a

Bližšie k ľuďom ... alebo bližšie k občanom ...

Spoločnosť Allianz Slovenská poisťovňa a. s. v spolupráci s obcou Likavka otvorila svoje nové obchodné miesto priamo v našej obci / budova CBA /, aby naši občania nemuseli za službami v segmente poisťovníctva cestovať a zároveň tak vytvorila dve pracovné miesta pre jej obyvateľov.

Farebná jeseň

"Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata..." ozýva sa v piesni v našej škôlke. Jeseň priniesla farebné listy, úrodu plodov a do našej škôlky hŕbu nápadov, ako toto všetko využiť nielen na zjedenie.

Slávnostné otvorenie náučného chodníka Čebrať - Skalky

Dňa 11.10.2014 (v sobotu) sa uskutočnilo slávnostné otvorenie turistického náučného chodníka Čebrať – Skalky, ktoré vybudovalo Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka. Chodník je vybudovaný v Šípskej Fatre pod vrchom Čebrať v dĺžke 1320 m n. m.. Trasa chodníka začína v skalnom areáli Baňa - Drndošovo a končí pri jazierku medzi Čebraťmi.

Postupná rekonštrukcia budov základnej školy v plnom prúde

Po augustových prácach na oprave strechy šatní, pergoly a súvisiacich klampiarskych segmentov a dažďových zvodov, ktoré realizovala spoločnosť BAPE, s.r.o. v spolupráci s obcou, pokračujú na budovách Základnej školy s materskou školou Likavka rozsiahle rekonštrukčné práce i v mesiaci október.

Október - mesiac úcty k starším

Mesiac október už celé desaťročia vo väčšej či menšej miere v našich mysliach skloňuje slová ako sú: starší ľudia, seniori, starci, starenky a staroba, ktorá je súčasť prirodzeného chodu nášho života. Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov zeme, ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka.

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Drevenica Sever

Privát Stanislav

Webdesign a grafika

Drevenica Sever