Oznámenie o výkone trhacích prác na tuneli Čebrať

Dňom 13.10.2014 sa začnú na tuneli Čebrať vykonávať trhacie práce – odstrely. Pred každým odstrelom budú vyhlasované signály:

Komunálne voľby 2014

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Aj tento rok sme si uctili jubilantov...

V rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo v stredu 29. októbra 2014 v Kultúrnom dome Likavka "Stretnutie jubilantov", ktoré pripravili pracovníci obecného úradu. Posedenie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce  Ing. Marián Javorka.

Exkurzia v Bratislave Tutanchamon – jeho hrobka a poklady

„Vidím úžasné veci!“ povedal Howard Carter, keď po prvýkrát nahliadol do Tutanchamonovej hrobky.

Vo štvrtok, 23. 10. 2014, sa 47 žiakov našej školy s troma vyučujúcimi vydalo v šľapajách slávneho egyptológa, ktorý v roku 1922 objavil hrobku faraóna Tutanchamona.

 

Pohár starostu obce vo vzpieraní

Obec Likavka, Základná škola s materskou školou Likavka a vzperačský klub Slávia Ružomberok pozývajú všetkých priaznivcov športu na vzpieračskú súťaž mládežníckych družstiev O pohár starostu obce Likavka.

,, Umelci v Likavke“

Mesiac október a jeseň, ktorá v ňom vrcholí sa stávajú umelcami prírody. Aj v dedine Likavka sa nachádza množstvo umelcov, ktorí svoje nadanie a vnímanie krásy aktívne posúvajú iným ľuďom. Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ s MŠ Likavka pod vedením p. učiteľky Blaškovej už po niekoľký krát s nadšením navštívili dielňu umeleckého maliara J. Guráňa.

,, Tanec v srdci so ZŠ s MŠ Likavka“

Ľudové zvyky a tradície majú hlboké korene nielen v povedomí obce, ale aj v princípoch školy ZŠ s MŠ Likavka. Dňa 14. októbra sa naše deti v rámci Detského folklórneho súboru pod vedením p. učiteľky Peniakovej a p. J. Nemčeka zúčastnili medzinárodného detského festivalu v Ružomberku  pod názvom ,, Tanec v srdci- Dance in the

 

,, Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka ZŠ s MŠ Likavka“

Podobne ako po iné roky, aj štvrtáci našej školy ZŠ s MŠ Likavka pod vedením p. učiteľky Čutkovej v mesiaci október úspešne absolvovali ,,Desaťdňový plavecký kurz.“ Veru na niektorí k vodnému svetu nemali veľkú dôveru, ale úžasní inštruktori a chuť zažiť zábavu i sa niečo naučiť, boli

 

 

,, Ľubochňa a jej krásy, alebo ako sme sa inak učili“

Koncom októbra, dňa 21.10., jeden slnečný utorok sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka  ZŠ s MŠ Likavka pod vedením p. učiteľky Stanickej zúčastnili  exkurzie do blízkej dediny Ľubochňa.

,, Deň zdravej výživy“

Posledné týždne mesiaca október sa niesli v našej škole ZŠ s MŠ Likavka v znamení zdravia a zdravej výživy. Žiaci sa zaujímavým a tvorivým prístupom formou pracovných listov, prezentácií a skupinových prác postupne dozvedeli základné informácie o zdravej výžive a vitamínoch, ktoré sú

 

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Drevenica Sever

Privát Stanislav

Webdesign a grafika

Drevenica Sever