Veľkolepá Rozlúčka s letom

Predposledný augustový víkend tohto roku Likavka zažila fantastické zavŕšenie leta. V duchu hesla „Keď zábava, tak poriadna“ sa v dňoch 21. – 23. 8. v Likavke uskutočnila rozlúčka s letom, na ktorú sa bude ešte dlho spomínať. Bol to víkend plný hudby, spevu, športu, zábavy a súťaženia.

Výstup na Tri vrchy

Klub slovenský turistov Likavka a obec Likavka Vás dňa 29. augusta 2015 pri príležitosti osláv 71. výročia SNP srdečne pozýva na turistickú akciu „Výstup na Tri vrchy, memoriál Ing. Štefana Pátera“.

Začiatok a zraz účastníkov výstupu je o 07:00 hod. na lúke Hlivovo pod Čebraťom.

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Likavka - začatie prerokovávania

Obec Likavka, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky č. 55/2001 Z. z., obstaráva Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Likavka, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261. Účelom Zmien a doplnkov č.

Stavebný úrad Likavka informuje občanov

Obec Likavka - stavebný úrad, týmto oznamuje občanom obce a stavebníkom, že stavby prístreškov, altánkov, oplotení, chodníkov, spevnených a parkovacích plôch sú v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov stavbami, ktoré je možné uskutočniť len na základe právoplatného stavebného povolenia, resp.

Nemilé prekvapenia v areáli materskej školy

Čas dovoleniek a školských prázdnin sa pomaly skončil. Ľudia sa vracajú do práce oddýchnutí, načerpaní síl k plneniu pracovných povinností. Nám zamestnancom Materskej školy v Likavke návrat do práce spríjemnila aktivita Obecného úradu v Likavke, ktorého pracovníci sa nám postarali o položenie zámkovej dlažby pod altánok, čím sa zamedzilo prašnosti.

Módny návrhár 2015 - pozvánka

Obec Likavka srdečne pozýva na 4. ročník česko-slovenskej súťaže Módny návrhár, ktorá sa uskutoční v piatok 18. septembra 2015 o 19.00 hod. vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku.

Výkup papiera

Firma SAGI, s.r.o. Žilina ponúka pravidelný výkup papiera a produkty Vykupuje sa bežný papier z domácnosti (časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby, ...) zviazaný špagátom, nie v kartónovej krabici alebo igelitke. Balíky nesmú obsahovať kartón , lepenku, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty. Kartón sa nevykupuje.

Likavka opäť žila hasičstvom

V sobotu 8.8.2015 Likavka opäť po roku žila hasičským športom a zábavou.

36. ročník podujatia Okolo Liptova - sumár

Tradične v prvý augustový víkend sa v Likavke uskutočnil v poradí už 36. ročník cykloturistického podujatia - Okolo Liptova, ktorého svojou účasťou poctilo rekordných 85 cykloturistov vrátane organizátorov a našich vzácnych hostí z družobného českého mesta Slatiňany.

Ambulancie všeobecných lekárov - ZMENA !!!

Vážení občania, v súvislosti s rozsiahlou prestavbou Zdravotného strediska Likavka realizovaného v rámci Operačného programu Zdravotníctvo, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bude nevyhnutné dočasne premiestniť ambulancie všeobecných lekárov do priestorov Kultúrneho domu Likavka.

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Drevenica Sever

Privát Stanislav

Webdesign a grafika

Drevenica Sever