Komunálne voľby 2014

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

Šláger mesiaca Likavka - Diviaky s Rádiom Expres

Populárna show Rádia Expres "Šláger mesiaca", v ktorej moderátori Ďuro a Djuro spolu so športovým redaktorom Marekom Matušicom propagujú vybraný zápas nižšej futbalovej ligy zavíta v nedeľu 28. septembra 2014 do Likavky.

Hlasujte za Likavku v súťaži o ekologický počin roka

Spoločnosť ENVI-PAK je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku, ktorá vytvorila a prevádzkuje koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov. Svoje aktivity realizuje od roku 2003.

Poďakovanie zostavovateľa monografie

Dovoľte mi aj touto cestou  vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej a kvalitne pripravenej  -  verejnej prezentácii monografie Likavky.

Bol to pre mňa deň veľkých protikladov. Na jednej strane pocit uspokojenia, na druhej strane pocit veľkého smútku  Ale asi tak to malo byť.

Pozvánka na Hasičský viacboj 2014

Likavskí hasiči pozývajú súťažné družstvá mladých hasičov a samozrejme širokú divácku verejnosť na VII. ročník Hasičského viacboja mladých hasičov, ktorý sa uskutoční 18.októbra 2014 na amfiteátri pod hradom Likava.

Monografia obce - poďakovanie

Snom azda každého človeka je zanechať po sebe nezmazateľnú stopu. Spôsobov ako to dosiahnuť je veľa, napr. viesť príkladný a obetavý život, nezištne pracovať v spolkoch a organizáciách, či podieľať sa na produktoch presahujúcich určitý hodnotový rámec. Skupina takto zmýšľajúcich ľudí sa dala dokopy v roku 2009, aby vytvorila dielo, ktoré sa žiadalo, po ktorom každý túži, na ktoré môže byť každý právom hrdý.

Dar deťom našej materskej školy

Jedným z najkraších prejavov úcty a sympatií je dar, dar v akejkoľvek podobe. Dňa 10.septembra 2014 venoval náš spoluobčan Ferdinand Márnota deťom v našej materskej škole 60 balení sirupu do mlieka zn. MOO GOO, z ktorého možno pripraviť 390 litrov chutného mliečneho nápoja s príchuťou kakaa, vanilky a jahody.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v septembri 2014

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače, prostredníctvom ktorého zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci september 2014 (pozri prílohu).

Oslavy 70. výročia SNP v Likavke

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Obec Likavka usporiadali vo štvrtok 4. septembra 2014 oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania.

Podujatie sa začalo o 12.30 hod. pietnym aktom spojeným s položením venca pri pamätníku na Kramariskách.

Uzávierka cesty III/018104

Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na základe žiadosti Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., povolil čiastočnú uzávierku cesty III/018104 od cestného km 0,200 po cestný km  0,450 v obci Likavka (Železničná ulica od križovatky smerom na Rybárpole po križovatku smerom na Paračku) za dodržania nasled

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Drevenica Sever

Privát Stanislav

Webdesign a grafika

Drevenica Sever