Monografia Likavky k dispozícii na obecnom úrade

Vážení občania, na základe vysokého dopytu po monografii obce Likavka bola objednaná dotlač tejto publikácie v počte 500 ks. Dotlač bola financovaná z rozpočtových prostriedkov obce a je určená záujemcom mimo radov jej obyvateľov, resp. pre tých likavčanov, ktorí ju chcú venovať príbuzným či blízkym nebývajúcim v našej obci. Monografia je k dispozícii v pokladni obecného úradu v cene 16,50 €. 

Aquapark TATRALANDIA - akciová ponuka

Spoločnosť Aquapark TATRALANDIA ponúka možnosť zakúpenia ľubovolného počtu akciového celodenného vstupu do aquaparku pre zamestnancov, rodinných príslušníkov, či už zo sociálnych, odborových fondov, alebo na základe konkrétneho objednaného počtu vstupeniek ľubovolných záujemcov z radov obyvateľstva.

3. VIANOČNÉ TRHY V LIKAVKE

Obec Likavka v spolupráci s kultúrno-školskou a športovou komisiou usporiadala v sobotu 13. decembra 2014 3. Vianočné trhy, ktoré neboli v priestoroch kultúrneho domu, ale na námestí pred obecným úradom. Počasie nám prialo, slniečko krásne hrialo. Spríjemnením vianočných trhov bol Vianočný koncert, ktorý začal o 14,00 hodine.

SILVESTER 2014

Obec Likavka Vás srdečne pozýva na spoločné vítanie "NOVÉHO ROKA 2015", ktoré sa začne pred obecným úradom o 23,30 hodine v stredu 31. decembra 2014.

Mikuláš, najkrajší sviatok pre deti....

Obec Likavka pripravila v piatok 5. decembra 2014 pre všetky dobré deti , ktoré majú trvalý pobyt v Likavke a sú vo veku od 1 do 10 rokov, stretnutie s Mikulášom pred obecným úradom.

Preventívne protipožiarne kontroly 2014

Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka oznamuje občanom, že v nasledujúcich dňoch budú vykonávané v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi preventívne protipožiarne kontroly.

Úhrada daní a poplatkov

Oznamujeme občanom, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti a miestne poplatky za rok 2014, ako aj iné nedoplatky, aby sa čo v najkratšom čase informovali na OcU Likavka a platbu uhradili do pokladne OcU Likavka, alebo bezhotovostným prevodom na účet OcU.

Nedoplatky budú následne vymáhané v zmysle zákona.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v decembri 2014

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače, prostredníctvom ktorého zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci december 2014 (pozri prílohu).

Likavka súčasťou zbierky Hodina deťom

Hodina deťom je známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska, realizovaný formou grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Administratíva SAD sa sťahuje do Likavky

Priestory autobusovej stanice Ružomberok a priľahlého autobusového nástupišťa sa nachádzajú na hranici katastrov nášho okresného mesta a obce Likavka. Väčšia časť, vrátane administratívnej budovy, leží v našom chotári. Z tohto dôvodu sa starosta obce Ing. Marián Javorka dňa 21.11.2014 zúčastnil slávnostného aktu uvedenia tejto budovy do prevádzky.

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Drevenica Sever

Privát Stanislav

Webdesign a grafika

Drevenica Sever