41. ročník Detského folklórneho festivalu

Obec Likavka pozýva všetkých priaznivcov ľudového folklóru na 41. ročník Detského folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať 28. mája 2016 na futbalovom ihrisku OŠK Likavka.

Program:

Multifunkčné ihrisko v Likavke pripravené k používaniu

Po realizovaní poslednej etapy dostavby multifunkčného ihriska, t.j. po spevnení štruktúry koberca celej hracej plochy kremičitým pieskom je ihrisko pripravené k užívaniu.

Režim prevádzkovania ihriska upravuje prevádzkový poriadok, ktorý bude čoskoro zverejnený na tomto mieste ako aj v areáli samotného ihriska.

Oznam o zatvorení knižnice

Obecná knižnica oznamuje svojim členom, že knižnica od 25. mája do 30. mája bude zatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

„...kamarátov, smiech a radosť, ponúka nám škola v prírode...“

Do školy v prírode sa tešil snáď každý prihlásený žiak 1. stupňa. Naše očakávania sa naozaj stali skutočnosťou a tak sme 9. mája 2016 spokojne sadli do autobusu a plný očakávaní sme sa tešili  na všetko, čo nás čaká.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Likavka

Obec Likavka vydala v súvislosti s užívaním multifunkčného ihriska zävaznú smernicu, ktorá upravuje spôsob jeho používania - prevádzkový poriadok.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v máji 2016

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače, prostredníctvom ktorého zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci máj 2016 (pozri prílohu).

Deň matiek

Obec Likavka v spolupráci s MŠ Likavka pripravila oslavu Dňa matiek. Slávnostný program ku Dňu matiek sa konal vo štvrtok 12. mája 2016 o 16,30 hodine v sále KD, ktorý otvoril starosta obce slávnostným príhovorom.

Vzniká katalóg remeselníkov a výrobcov miestnych špecialít

Miestna akčná skupina Dolný Liptov, ktorej členom je i Obec Likavka pracuje na vzniku zaujímavého marketingového produktu - Katalógu remeselníkov a výrobcov miestnych špecialít.

Turisticko-informačná kancelária Likavka je už otvorená...

Turisticko-informačná kancelária Likavka je už od 30. apríla opäť v prevádzke. V mesiaci máj bude otvorené v piatok, v sobotu a v nedeľu od 9,00 do 17,00 hodiny.

Máj máj, máj, zelený.....

Kultúrne bohatstvo našej obce v sebe nesie veľa prvkov, ktoré sú už len fragmentom ukážky spôsobu života, aký viedli naši predkovia. Aby sa tieto vzácne čriepky uchovali aj pre budúce generácie, obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ usporiadali v školskom areáli a pred obecným úradom tradičné sadenie májov v piatok 29. apríla 2016.

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Privát Stanislav

Drevenica Sever