36. ročník podujatia Okolo Liptova - pozvánka

Obec Likavka a Klub nadšencov amatérskej cyklistiky pozývajú všetkých organizovaných i neorganizovaných cykloturistov na 36. ročník tradičného šporového podujatia Okolo Liptova - Tour de Liptov.

DÁTUM: 31.07 - 02.08.2015

PREZENTÁCIA: 30.07.2015 od 15.00  hodiny

Pozvánka na Memoriál Štefana Rišu a 9. kolo SSHL

Likavskí hasiči srdečne pozývajú hasičské družstvá a priaznivcov hasičského športu na 12. ročník pohárovej hasičskej súťaže Memoriál Štefana Rišu spojenú s 9. kolom Severoslovenskej hasičskej ligy v požiarnom útoku, ktorá sa bude konať v sobotu 8.8.2015 od 12:00 hodine na ihrisku pri hasičskej zbrojnici v Likavke.

Pozvánka na III. Rozlúčku s letom

Obec Likavka a kultúrno-školská a športová komisia Vás pozývajú na III.ročník Rozlúčky s letom, ktorá sa bude konať 22. augusta 2015. V rámci podujatia  si môžete zasúťažiť vo varení bryndzových pirohov a vo futbalovom turnaji rekreačných hráčov na ihrisku OŠK Likavka.

Usporiadateľ zabezpečí súťažiacim občerstvenie a voľný vstup na večerný program.

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Likavka - začatie prerokovávania

Obec Likavka, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky č. 55/2001 Z. z., obstaráva Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Likavka, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261. Účelom Zmien a doplnkov č.

Stavebný úrad Likavka informuje občanov

Obec Likavka - stavebný úrad, týmto oznamuje občanom obce a stavebníkom, že stavby prístreškov, altánkov, oplotení, chodníkov, spevnených a parkovacích plôch sú v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov stavbami, ktoré je možné uskutočniť len na základe právoplatného stavebného povolenia, resp.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Ružomberok.

Čaa zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru trval od 3. júla do 29. júla 2015.

Bolo zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na verejnom priestranstve.

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v auguste 2015

Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače, prostredníctvom ktorého zbierame a likvidujeme v našej obci niektoré povinne triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty a kovy) informuje občanov Likavky o termínoch vývozu jeho jednotlivých zložiek v mesiaci august 2015 (pozri prílohu).

Stredoslovenská enegetika upozorňuje na podomových predajcov

Stredoslovenská enegetika, a.s. (SSE) upozorňuje na podomvých predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky. Niektorí podomoví predajcovia sa vydávajú za zástupcov SSE, tvrdia, že sú z energetiky, že treba podpísať novú zmluvu na dodávku elektriny, prípadne plynu, že po podpise zmluvy sa nič nezmení, len faktúry budú chodiť z iného mesta.

DHZ Likavka má 5. najlepšie hasičky na Slovensku

V dňoch 11.-12. júla 2015 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska Dobrovoľných hasičských zborov v požiarnom športe. 

Asfaltovanie ulice Pod Paračkou - upozornenie

Upozorňujeme obyvateľov bývajúcich na ulici Pod Paračkou, že počnúc štvrtkom 23. 7. 2015 začnú na tejto ulici práce na úprave asfaltového povrchu, položení nového asfaltového koberca a realizácii povrchovej dažďovej kanalizácie. Predpokladaný časový rozsah prác je desať dní.

Prosíme všetkých dotknutých občanov o žvýšenú opatrnosť a rešpektovanie potrieb a pokynov stavebníkov.

Syndikovať obsah

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Športové ihrisko - Mgr. Peter Lizák

Drevenica Sever

Privát Stanislav

Webdesign a grafika

Drevenica Sever