Oficiálné stránky obce Likavka

Aktuálna teplota

23.9.2020 12:49

Aktuálna teplota:

--- °C

Triedenie odpadu

envi-pack     Mobilná aplikácia GREEN DAILY  

Green Daily informuje užívateľa ako sa triedi odpad v jeho meste. Keďže systém triedenia bežného odpadu nie je na Slovensku jednotný, aplikácia ho naviguje, do akej farby koša patrí v jeho meste napr. plechovka. Okrem toho mu ponúkne možnosti, kde je najbližšie miesto na odovzdanie špecifického odpadu ako sú napr. lieky, elektroodpad či stavebný odpad.

Link: Green Daily

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 148
TÝŽDEŇ: 2436
CELKOM: 1374631

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 6
posledná

pracovné stretnutie

Pozvánka na 1. pracovné stretnutie k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce Likavka

Vážení spoluobčania, naša obec v tomto roku pripravuje dokument – Komunitný plán sociálnych služieb obce Likavka v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. Týmto sa obraciam na Vás s výzvou na zapojenie sa do procesu tvorby tohto programového dokumentu, kde na spoločných stretnutiach môžete prejaviť svoje názory, návrhy, potreby a odporúčania v rozvoji sociálnych služieb v našej obci pre najbližšie roky.

celý text

Oznamy OcU, ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Mária Slašťanová
kravy

PD Likavka - ponuka práce

Poľnohospodárske družstvo Likavka prijme do pracovného pomeru dojiča - dojičku a traktoristu. Bližšie informácie osobne na PD Likavka, alebo na tel. č. 0915 495 002. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Mária Slašťanová
zaparkované autá

Upozornenie na ohľaduplnosť pri parkovaní.

Starosta obce Likavka upozorňuje obyvateľov obce na ohľaduplnosť pri parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a na maximálne využitie parkovania vozidiel vo dvoroch rodinných domov. celý text

Oznamy OcU, ostatné, Aktuality | 5. 1. 2018 | Autor: Mária Slašťanová
Košickí matičiari v Likavke

Košickí matičiari na návšteve v Likavke

Dňa 28.10.2017 pri príležitosti účasti na celonárodnej spomienke 110. výročia Černovskej tragédie navštívili Likavku členovia Miestneho odboru Matice slovenskej Košice. Matičiarov prijal starosta na obecnom úrade, oboznámil ich s históriou obce, monografiou obce a významnými likavskými rodákmi. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 28. 11. 2017 | Autor: Mária Slašťanová
Zberný dvor - Likavka

Zmena organizácie na zbernom dvore.

V súvislosti s výskytom pohybu neoprávnených osôb na zbernom dvore pri pošte a z dôvodu sprehľadnenia evidencie odovzdávania triedených zložiek odpadu pristúpil starosta obce od 27.11.2017 k obmedzeniu prístupu na tento zberný dvor jeho zamykaním. celý text

Oznamy OcU, ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Mária Slašťanová
Mapa ŽSK

Výsledky volieb do orgánov územnej samosprávy v Likavke

Dňa 4. novembra 2017 sa na celom území Slovenska konali voľby do orgánov územnej samosprávy. V našej obci boli pre potreby výkonu týchto volieb zriadené dva volebné okrsky. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 5. 11. 2017 | Autor: Ing. Marián Javorka
chodci v tme

Chodci pozor!

Od 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je chodec idúci po krajnici či okraji vozovky v obci, povinný používať reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev za zníženej viditeľnosti, teda najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia
a dažďa.
celý text

ostatné | 27. 10. 2017 | Autor: Mária Slašťanová
detské ihrisko

Dôležité upozornenie k užívaniu detského ihriska

V mesiaci september boli v areáli ZŠ s MŠ Likavka zabudované prvky nového detského ihriska. Niektoré prvky je však potrebné ešte upraviť, doladiť, a to najmä okolité dopadové plochy. To znamená, že ihrisko ako celok ešte nie je oficiálne uvedené do prevádzky. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Mária Slašťanová
FS Likava na festivale v Bodonoši

Na 15. ročník bodonošského vinobrania zavítali aj Likavčania

Folklórna skupina Likava navštívila v dňoch 30.9. – 2. 10. rumunský Bodonoš (v rumunčine Budoi), ktorý je partnerskou obcou Likavky. Likavskú samosprávu na slávnosti poďakovania za úrodu Vinobranie 2017 zastupovali starosta Likavky Ing. Marián Javorka a poslanci Obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Ing. Marián Javorka
Výstavba Turisticko informačnej kancelárie pod hradom Likava

Vyrastá nová dominanta obce

Na križovatke ulíc Pod hradom a Družstevnej, na prístupovej ceste ku hradu Likava, buduje obec Likavka budovu turisticko-informačnej kancelárie. Jedná sa o jednoduchú drevenú stavbu rozmerov 5 x 5 metrov. Prevažnú časť stavby budovy bude tvoriť samotná kancelária, v stavbe sa bude nachádzať aj sociálne zariadenie. celý text

Projekt cezhraničnej spolupráce, Oznamy OcU, Kultúra, ... | 25. 8. 2013 | Autor: Správca Webu
Hrad LIKAVA

LIKAVSKÉ HRADNÉ DNI 2013

ŽSK, Liptovské múzeum v Ružomberku, skupina historického šermu ESPADA, Obec Likavka, Mesto Ružomberok Vás pozývajú na podujatie " Likavské hradné slávnosti" v amfiteátri pod likavským hradom, ktoré sa budú konať dňa 26. a 27.7.2013. celý text

Oznamy OcU, Kultúra | 10. 7. 2013 | Autor: Správca Webu
Živnostenský list

Zániky živnostenských oprávnení

Vážení občania, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o spoluprácu pri informovaní podnikateľskej verejnosti v našej obci, nakoľko dňom 1.6.2013 dôjde v zmysle platnej právnej úpravy k vážnemu zásahu do práv tých podnikateľských subjektov, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty. celý text

Oznamy OcU | 28. 3. 2013 | Autor: Správca Webu
Budova bývalého OcÚ

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Likavka vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove súp. č. 866 v obci Likavka (budova bývalého obecného úradu) celý text

Oznamy OcU | 5. 1. 2013 | Autor: Správca Webu
Stredoslovenská energetika, a.s.

Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení

Obecný úrad v Likavke informuje a žiada občanov - vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia o spoluprácu a súčinnosť pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú ich prevádzku. Žiadame Vás, aby ste umožnili zamestnancom Stredoslovenskej energetiky, a.s. (SSE), alebo osobám ktoré sú na to od SSE písomne splnomocnené a budú vykonávať údržbu, umožnili vstup na pozemky. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovy pozemku a bude mu ponechaná. celý text

Oznamy OcU | 6. 2. 2012 | Autor: Správca Webu
Novozriadený klub v KD

Novozriadené priestory v KD na prenájom

Kultúrne stredisko ponúka na prenájom navozriadený klubový priestor na 1. poschodí KD (vchod z ul. D. Královenskej), za účelom rôznych rodinných posedení. Kapacita osôb je 36 miest. Viac info na tel.: 432 83 13. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 3. 2. 2012 | Autor: Správca Webu
Zimná údržba chodníka

Povinnosť odstraňovania závad v schodnosti chodníka

Upozorňujeme občanov, že v zmysle cestného zákona je vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti povinný odstrániť závady v schodnosti chodníka priľahlého k nehnuteľnosti.To znamená, že čistiť chodníky od snehu a ľadu sú povinní vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pred ktorými sa chodník nachádza. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto nehnuteľností zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené. celý text

Oznamy OcU | 26. 1. 2012 | Autor: Správca Webu
#

Vítanie Nového roka 2012

Obec Likavka Vás srdečne pozýva na rozlúčku so starým rokom a vítanie NOVÉHO ROKU 2012. Stretneme sa dňa 31. decembra 2011 o 2330 hodine pred budovou OcÚ. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 19. 12. 2011 | Autor: Správca Webu
Tok potoka Likava

Čistenie koryta a úprava brehov potoka

Na úpravu vodného toku potoka bolo zamestnaných 9 nových pracovníkov, v rámci projektu "Revitalizácia krajiny". Ich úlohou je čistenie koryta a úprava brehov (vypílenie krovín). V lokalitách zrealizovaných projektov sa znížia negatívne dopady lokálnych bleskových povodní a zníži miera povodňových rizík v spádovom území. V údoliach vodných tokov pod zrealizovanými projektmi dôjde k splošteniu povodňových prietokov a k zníženiu eróznych procesov v krajine. Odhaduje sa zvýšenie zásob podzemných vôd v štruktúrach krajiny, čím sa výhľadovo posilní aj výdatnosť prameňov v krajine a zlepšenie inimálnych prietokov na drobných vodných tokoch. V krajine sa zlepší výpar vody a posilní sa fotosyntéza. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 19. 10. 2011 | Autor: Správca Webu

Slza pre Paľa - Likavka sa lúči s hviezdou

Pozývame všetkých priaznivcov športu na pietnu spomienku na Pavla Demitru, ktorý tragicky zahynul 7. 9. Pietna spomienka sa bude konať v sobotu 10. 9. 2011 o 19.00 hodine pred OcÚ. Na prejavenie piety si prineste si so sebou kahančeky. Spomienka bude doplnená videoprojekciou zo športovej kariéry hokejistu. celý text

Oznamy OcU, Kultúra, Aktuality | 9. 9. 2011 | Autor: Správca Webu
Robotníci odstraňujú azbestovú strechu - ilustračné foto: internet

Upozornenie: Odstraňovanie azbestu

Obecný úrad v Likavke na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši upozorňuje občanov, že azbest a materiály obsahujúce azbest sú škodlivé, nakoľko vlákna azbestu majú rakovinotvorné účinky. celý text

Oznamy OcU | 29. 6. 2011 | Autor: Správca Webu
#

XXXVI. detský folklórny festival

Obec Likavka, Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Národné osvetové centrum Bratislava celý text

Oznamy OcU, Kultúra | 25. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Likavka podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Likavka, ktoré sa bude konať dňa 30. mája 2011 /pondelok/ o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Likavke. celý text

Oznamy OcU | 20. 5. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Hlavný kontrolór obce - vyhlásenie voľby

Obecné zastupiteľstvo v Likavke vyhlasuje v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 32/2011 zo dňa 13.4.2011 voľbu na funkciu celý text

Oznamy OcU | 14. 4. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Prenájom priestorov - sútaž

Obec Likavka vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v budove súp. č. 1 000 v obci Likavka s týmito podmienkami. celý text

Oznamy OcU | 14. 4. 2011 | Autor: Správca Webu

Pozvánka: Beh oslobodenia

KSTL - TOM, Obec Likavka a ZŠ s MŠ Likavka vás srdečne pozývajú na XXXIII. ročník Behu oslobodenia o putovný pohár obce Likavka. Preteky sa uskutočnia v nedeľu 17.4.2011. celý text

Športové oznamy, Oznamy OcU | 5. 4. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Oslavy oslobodenia obce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a obec Likavka Vás dňa 5.apríla 2011 pozýva na oslavy oslobodenia obce Likavka. celý text

Oznamy OcU, Kultúra | 29. 3. 2011 | Autor: Správca Webu

Stretnutie chovateľov v Likavke

Závodný oddiel Slovenského zväzu chovateľov usporiada dňa 16. apríla od 09:00 do 15:00 stretnutie chovateľov s možnosťou posúdenia králikov v Dome chovateľov na Družstevnej ulici v Likavke. celý text

Oznamy OcU, Aktuality | 18. 3. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka: Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Pozývame všetkých členov urbáru na Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka, ktoré sa bude konať dňa 26.3.2011, t.j. v sobotu o 15.00 hod v Kultúrnom dome v Likavke. celý text

Oznamy OcU | 14. 3. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka: Potulky ľudovým umením

Kultúrno – školská a športová komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Likavke Vás dňa 27. marca 2011 o 13:00 hodine pozýva do Kultúrneho domu v Likavke na Potulky ľudovým umením. celý text

Oznamy OcU, Kultúra, Aktuality | 12. 3. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka: Fašiangová zábava

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport v Likavke Vás pozýva dňa 5. marca 2011 na Fašiangovú zábavu s pochovávaním basy a súťažou o najchutnejší meteník. celý text

Oznamy OcU, Kultúra | 28. 2. 2011 | Autor: Správca Webu
prvá
z 6
posledná