Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Prvý polrok

Číslo faktúry Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa FA plnenia Zmluva  Objednávka 
Popis fakturovaného plnenia  Celková hodnota FA plnenia 
OF1110870 2. január 2012 PK Doprastav,a.s., Kragujevská 11, Žilina                        IČO:35697814    13/2011 
kamenivo                                        100,14 €
7112889210 2. január 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon                                          27,65 €
11937/2012 3. január 2012  ajfa+avis,s.r.o., Klemensova 34,Žilina                             IČO:31602436    
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-predplatné publikácií edície                                          49,00 €
00415-0302 3. január 2012 Edernet Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8, Bratislava           IČO:31328695 č.373788  
stravné lístky                                     1 611,56 €
11404 3. január 2012 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047                                         IČO:43105149    
farba,štetec,riedidlo                                          62,54 €
2734041766 5. január 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon                                          97,55 €
100302 5. január 2012 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok       IČO:36403431 1/Rk/2011  
doprava cez obec                                          23,44 €
2012001 9. január 2012 Obec Likavka 815                                                             IČO:00315362    
dovozné za 12/2011                                        857,00 €
10110831 3. január 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
folia, oceľová rúra                                          74,33 €
7144055268 2. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
plyn zubna ambulancia                                        482,00 €
7144055366 2. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
plyn telovýchovná jednota                                        217,00 €
7144055356 2. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
plyn nový OcU                                        248,00 €
7144055266 2. január 2012 SPP,a.s Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
plyn stredisko služieb                                        514,00 €
7144055263 2. január 2012 SPP,a.s.Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
plyn stary OcU                                        494,00 €
811021089 9. január 2012 VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok                                   IČO:36672271 č.200510331  
vodné,stočné                                            5,62 €
209/2011 23. december 2011 Tesfo,s.r.o. Textilná 15,Ružomberok                              IČO:36414280    
likavan                                        466,24 €
20114443135 12. január 2012 TS Ružomberok a.s. ,Pivovarská 9                                 IČO:36391301 o dielo  
komunálny odpad                                          55,08 €
7144055267 2. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256    
plyn lukárky                                        449,00 €
25/2011 5. január 2012 DSS a ZpS Likavka 9                                                      IČO:00647781 o dodávke stravy  
strava za 12/2011                                     1 936,44 €
2012005 18. január 2012 Milan Mlynárik,Plavisko 20, Ružomberok                         IČO:10859110    
udržba ozvučenia a osvetlenia v KD                                     1 216,96 €
2011430107 12. január 2012 TS Ružomberok a.s. ,Pivovarská 9                                 IČO:36391301 o dielo  
použitie montážnej plošiny                                          52,37 €
811021276 12. január 2012 VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok                                   IČO:36672271 č.200510331  
zrážky                                        277,84 €
80110925 3. január 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
materiál použitý pri opravách v hasičskej zbrojnici                                        367,07 €
20120014 18. január 2012 Stolamed, s.r.o., Likavka367                                            IČO:44876530    
spísanie úrazu                                          99,58 €
8/2012 18. január 2012 SOVAM, s.r.o., Ludrová 183                                           IČO:36418412 o mediálnej službe  
spoločník-regionálne noviny                                        156,00 €
1011343 12. január 2012 OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš                           IČO:36380415    
komunálny odpad                                     1 213,77 €
6860512424 9. január 2012 MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1           IČO:00685852    
nájom plynových fliaš                                          80,35 €
30312195 19. január 2012 DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA                           IČO: 35701722    
základný balík                                          10,10 €
111897 19. január 2012 Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš                 IČO:31614531    
vývoz nádob za 12/2011                                        159,84 €
70142007 17. január 2012 Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA                             IČO:30814677    
množstvo kópií                                          82,14 €
0124609454 16. január 2012 ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA                   IČO:35697270    
telefon                                        139,78 €
7200543865 19. január 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon                                          26,41 €
3209481500   SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina                             IČO:36403008 o dodávke el.energie  
zálohová platba za el. energiu-verejné osvetlenie                                     3 585,00 €
3209479700   SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina                             IČO:36403008 o dodávke el.energie  
zálohová platba za el. energiu-správa a údržba budov                                     1 401,00 €
3209462500   SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina                             IČO:36403008 o dodávke el.energie  
zálohová platba za el. energiu-správa a údržba budov                                     1 407,00 €
7144055265 2. január 2012 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, BA 26                                IČO:35815256 o dodávke plynu  
plyn-hasičská zbrojnica                                        607,00 €
7144055264 2. január 2012 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, BA 26                                IČO:35815256 O dodávke plynu  
plyn-kultúrny dom                                     3 170,00 €
2012 12. december 2011 RVC, Nám.S.H.Vajanského 1,Martin                               IČO:31938434    
členské na rok 2012                                        270,45 €
717/2011 12. december 2011 ZMOS,Bezručova 9, BA                                                 IČO:00584614    
členské na rok 2012                                        468,60 €
7110101094 30. december 2011 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11,Žilina             IČO:31575951    
poskytnutie info. Audítorovi                                          60,00 €
5734041794 5. január 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon                                          24,48 €
11VF1488 3. január 2012 MIDOS SPEDITION,s.r.o.,Likavka1033                              IČO:43848664    
preprava tovaru L.Mikuláš-Likavka                                          72,00 €
1091100737 2. december 2011 KONEX Elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,Košice                   IČO:31680569    
dovozné za 12/2011                                        200,74 €
2121101405 23. január 2012 SOZA,Rastislavova 3,BA 2                                            IČO:00178454    
licencia za verejné použitie hudobných diel                                          30,00 €
02/2012 24. január 2012 Ing. Miroslav Lukáč, Lisková626                                    IČO:43523129    
plyn zubna ambulancia                                          80,00 €
1/12/VAT 25. január 2012 PROFI PARTNER,Stolarska2,Zywiec Poľsko    
okná-KD                                     1 500,00 €
120043 25. január 2012 IMATEX,s.r.o.,1.mája 34/193,LM                                      IČO:36414778    
tlačiereň-obecný úrad                                        255,00 €
3209492600 2. január 2012 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
zálohová platba-dom smútku                                          76,00 €
1/2012 2. január 2012 Ing. Juraj Bielik.F.Reppeldta 20,Zˇilina 1/20/C  
vypracovanie projektovej žiadosti-separovanie odpadu v obci                                     1 500,00 €
3209502600 2. január 2012 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
zálohová platba-stredisko služieb                                        321,00 €
7200709166 30. január 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon-KD                                          18,49 €
2121102886 30. január 2012 SOZA,Rastislavova 3,BA 2                                            IČO:00178454    
licencia za verejné použitie hudobných diel                                          20,40 €
00894-0302 3. február 2012 Edernet Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8, Bratislava           IČO:31328695 č.373788  
stravné lístky                                     1 394,31 €
70120009 3. február 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
sparovacia hmota-has. Zbrojnica                                          12,19 €
0735052811 6. február 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon                                        107,40 €
8735052837 6. február 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
telefon                                          24,56 €
20120072 2. február 2012 Gigabit,s.r.o., A.Bernoláka 2,Ružomberok                        IČO:36438456    
podložka pod myš                                            4,50 €
201240076 3. február 2012 Hydromeliorácie,š.p.,Vrakunská 29,BA 211                     IČO:35860839    
vyjadrenie k územnému plánuobce Likavka                                          39,41 €
2012018 9. február 2012 Obec Likavka 815                                                             IČO:00315362    
dovozné za 01/2012                                        864,00 €
22300753 25. január 2012 Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA                                            IČO:36785512    
podpora                                        153,00 €
15120002 3. február 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
materiál použitý pri opravách  TJ                                          67,74 €
  14. február 2012 RVC Martin                                                                       IČO:31938434    
  školenie                                              17,00 €
  14. február 2012 ZMOS,Bezručova 9,BA                                                       
  seminár                                              10,00 €
124609454 13. február 2012 ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA                   IČO:35697270    
  telefon                                            127,74 €
6860521345 9. február 2012 MESSER Tatragas spol. s.r.o.,Chalupkova 9.Ba 1           IČO:00685852    
  nájom plynových fliaš                                              80,35 €
70142442 7. február 2012 Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA                             IČO:30814677    
  kopie                                            162,62 €
7217417900 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-zubné                                            468,00 €
7217417898 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-stedisko služieb                                            498,00 €
7217418182 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-nový OcU                                            248,00 €
7217417895 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-starý OcU                                            479,00 €
7217417899 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-doktorky                                            436,00 €
7217417897 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-požiarna zbrojnica                                            588,00 €
7217418203 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-TJ                                            217,00 €
2012440212 15. február 2012 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok              IČO:36391301 o dielo  
  KO                                              59,55 €
  3. február 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
  materiál použitý pri opravách  TJ                                            595,97 €
4612/00041.2 9. február 2012 PD Ludrová                                                                      IČO:00195693                                              0,00 €
  štrk                                              99,66 €
12012 6. február 2012 INEP-J.Paško,Likavka 1047                                              IČO:43105149    
  farba,riedidlo                                              80,23 €
1091200043 3. február 2012 Konex elektro,s.r.o.,Rastislavova 7,Košice                     IČO: 31680569    
  svietidlo-verejné osvetlenie                                            120,24 €
80120047 3. február 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
  materiál použitý pri opravách  has. Zbrojnice                                              57,48 €
20111340 26. január 2012 Stolamed.s.r.o.,Likavka 367                                             IČO:44876530    
  protipožiarna prehliadka,cvičný poplach-KD                                            119,51 €
2012005 15. február 2012 Pohrebníctvo,Likavka 132    
  preplatok-vyúčtovanie el. energie 2011                                            526,78 €
.2012013 15. február 2012 Slovenská lesnícka spol.,a.s.,Dolná7.BB    
  preplatok-vyúčtovanie el. energie 2011                                              78,71 €
7217417896 30. január 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-KD                                         3 073,00 €
2012440212 15. február 2012 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská 9,Ružomberok              IČO:36391301 o dielo  
  ko                                              59,55 €
10120005 3. február 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
  materiál použitý pri opravách TJ                                            595,97 €
4612/00041.2 9. február 2012 PD Ludrová                                                                      IČO:00195693                                              0,00 €
  štrk                                              99,66 €
3209502600 17. február 2012 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
  zálohová platba-stredisko služieb                                            321,00 €
3209492600 17. február 2012 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
  zálohová platba-dom smútku                                              76,00 €
SH/785/2011 27. január 2012 JUDr.Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5,BB      IČO:37827596    
  právne služby                                            120,00 €
30112 1. február 2012 RNDr.Ján Šavrnoch-ENVIRO SERVIS,I.Houdeka1924/30,Rbk.  IČO:40399516    
  vypracovanie dokumentácie-vodozádržné opatrenia v obci Likavka                                         1 500,00 €
2012/045 20. február 2012 Kominárstvo,s.r.o., Na Kopanici 1435/37, DK                  IČO:36416762     
  kominárske práce                                            347,10 €
  20. február 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  nedoplatok                                                6,00 €
2012 20. február 2012 Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov o.z.,Komenského 10,LM         
  prihláška                                              10,00 €
10120053 17. február 2012 OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš                           IČO:36380415    
                                            1 025,02 €
59/12/VAT 13. február 2012 PROFI PARTNER,Stolarska2,Zywiec Poľsko    
  okná-KD                                         3 470,00 €
OF/2012/158 21. február 2012 RVC, Nám.S.H.Vajanského 1,Martin                               IČO:31938434    
  publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve                                              21,00 €
1032012 22. február 2012 RVC Martin                                                                       IČO:31938434    
  školenie                                              17,00 €
2121107257 22. február 2012 SOZA,Rastislavova 3,BA 2                                            IČO:00178454    
  použitie hudobných diel-obecný ples                                              75,00 €
2012027 22. február 2012 Andrej Mičica ICI,Zástranie211, ZA                               IČO:41566131    
  kontrola majetku 2011                                            196,20 €
30312195 22. február 2012 DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA                           IČO: 35701722    
  základný balík                                              10,10 €
7201738801 22. február 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon OcU                                              33,20 €
12VF003 27. február 2012 Peter Rázga,Likavka 644                                                  IČO:17788641    
  elektroinštalačné práce                                         1 371,18 €
2012033 27. február 2012 MUDr. Nováková Anna,Likavka                                         IČO:31926703    
  preplatok-vodné a stočné                                              17,14 €
2012034 27. február 2012 MUDr. Halásová,Likavka                                                   IČO:319136652    
  preplatok-vodné a stočné                                              17,14 €
2012035 27. február 2012 MUDr. Domeniková, Likavka                                             IČO:35656077    
  preplatok-vodné a stočné                                              17,14 €
2012025 27. február 2012 MUDr.Nováková Anna,Likavka                                         IČO:31926703    
  preplatok                                              15,27 €
2012026 27. február 2012 MUDr.Halásová,Likavka                                                    IČO:319136652    
  preplatok                                              15,27 €
2012027 27. február 2012 MUDr. Domeniková, Likavka                                             IČO:35656077    
  preplatok                                              15,27 €
12VF003 27. február 2012 Peter Rázga,Likavka 644                                                  IČO:17788641    
  elektroinštalačné práce                                         1 371,18 €
2012007 22. február 2012 Andrej Mičica ICI,Zástranie211, ZA                               IČO:41566131    
  úprava majetku                                            292,20 €
12/037 28. február 2012 PRINTART-R.Andrejčák,Nemocničná 1949/57,DK            IČO:45409838    
  PVC tabuľa                                              38,40 €
120134 28. február 2012 Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš                 IČO:31614531    
  komunálny odpad                                            136,08 €
12012 2. marec 2012 ZŠ s MŠ Likavka    
  telefon školský úrad                                              38,75 €
7201900867 1. marec 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon KD                                              22,88 €
3736049662 5. marec 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon KD                                              23,81 €
8736049636 28. február 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon OcU                                            124,40 €
1130303023 6. marec 2012 Edernet Slovakia,s.r.o.,Karadžičova 8, Bratislava           IČO:31328695    
  stravné lístky                                         1 520,54 €
6470010466 2. marec 2012 Úrad MV SR,Pribinova 2,BA                                             IČO:151866    
  úmrtný list                                              15,07 €
7267418375 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o  dodávke plynu  
  plyn KD                                         2 896,00 €
10120059 6. marec 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
  omietka                                              52,50 €
12027 8. marec 2012 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047                                         IČO:43105149    
  PU pena,respirátor                                              92,70 €
2012040 8. marec 2012 Obec Likavka 815                                                             IČO:00315362    
  dovozné 02/2012                                            703,00 €
7267418377 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn stredisko služieb                                            469,00 €
7267418666 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn telovýchovná jednota                                            217,00 €
7267418643 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn nový OcU                                            248,00 €
7267418376 8. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn po                                            554,00 €
7267418378 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn lekárky                                            410,00 €
7267418374 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn stary OcU                                            451,00 €
7267418379 5. marec 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn zubna ambulancia                                            441,00 €
70143167 12. marec 2012 Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA                             IČO:30814677    
  kopie                                              11,68 €
102009 2. marec 2012 Jozef Čurilla-JOMA,Záhradnícka 1/A,Vrútky                    IČO:33572534    
  reklamný inzerát v cestovnom informátore                                            500,00 €
7202941788 19. marec 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon OcU                                              39,34 €
201019 15. marec 2012 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok       IČO:36403431 4/RK/2012  
  doprava cez obec                                              81,00 €
2012018 15. marec 2012 Milan Mlynárik,Plavisko 20, Ružomberok                         IČO:10859110    
  oprava obecného rozhlasu                                            239,17 €
124609454 12. marec 2012 ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA                   IČO:35697270    
  telefon OcU                                            128,12 €
003/2012 7. marec 2012 A1P,s.r.o., Špitálska 10,BA-Staré Mesto č.121/2011  
  vybudovanie vodozádržných prvkov                                         9 268,00 €
6806529250 12. marec 2012 Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1    
  poistné                                         1 265,34 €
20120059 22. marec 2012 Klaster Liptov, Štúrova 1989/41    
  členstvo                                            228,80 €
30312195 22. marec 2012 DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA                           IČO: 35701722    
  základný balík                                              10,10 €
005/2012 29. marec 2012 A1P,s.r.o., Špitálska 10,BA-Staré Mesto č.121/2011  
  vybudovanie vodozádržných prvkov                                         3 573,00 €
7203101562 27. marec 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon kd                                              20,96 €
812001004 23. marec 2012 Klaster Liptov, Štúrova 1989/41    
  členstvo                                              78,29 €
3209502600   SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
  zálohová platba                                            321,00 €
3209492600   SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
  zálohová platba                                              76,00 €
3223510624 30. marec 2012 DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA                                      IČO:36391000 12K112015  
  stravné lístky                                         1 240,00 €
4205102812 30.032012 Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1    
  úrazové poistenie UoZ                                              32,50 €
120290 27. marec 2012 Ľupčianka, s.r.o.,Priemyselná 2053, L.Mikuláš                 IČO:31614531 o dielo  
  vývoz nádob za 12/2011                                            146,16 €
812001356 26. marec 2012 VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok                                   IČO:36672271 č.200510331  
  vodné,stočné                                            158,62 €
2012031 4. apríl 2012 Medicstar,s.r.o.,Bystrická 16, Rbk.                                  IČO:45408611    
  telefon kd                                              26,60 €
2737043761 5. apríl 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon                                            107,39 €
2737043785 5. apríl 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469    
  telefon kd                                          22,57 €
301683 5. apríl 2012 Obec Likavka 815                                                             IČO:00315362    
  dovozné03/2012                                        731,00 €
301683 4. apríl 2012 DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA                                      IČO:36391000 o dielo  
  plastové pohére,čaj,káva,cukor                                              42,84 €
812001365 28. marec 2012 VS, a.s., Pri Váhu 6, Ružomberok                                   IČO:36672271 č.200510331  
  vodné,stočné                                            424,25 €
7287436107 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-nový OcU                                            248,00 €
7287436116 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-OŠK                                            217,00 €
7287435972 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-lekárky                                        225,00 €
7287435968 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-starý OcU                                        247,00 €
7287435973 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-zubné                                            242,00 €
201034 5. apríl 2012 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok       IČO:36403431    
  doprava cez obec                                              40,50 €
120034 4. apríl 2012 Bellimpex,s.r.o.,KOSSUTHOVA 6,Štúrovo                       IČO:36705390    
  LED tabuľa                                        790,00 €
2011 12. apríl 2012 MUDr.Černáková                                                             IČO:30867177    
  nájom plynových fliaš                                        480,06 €
70144357 13. apríl 2012 Xerox Limited, o.z.,Einsteinova 23,BA                             IČO:30814677    
  kopie                                        291,46 €
2012086 12. apríl 2012 Andrej Mičica ICI,Zástranie211, ZA                               IČO:41566131    
  inštalácia-konsolidácia                                        103,32 €
20120320 23. marec 2012 Stolamed, s.r.o., Likavka367                                            IČO:44876530    
  školenie,vstupná inštruktáž                                            139,08 €
  13. apríl 2012 RTVS,s.r.o.,Staré Grunty2,BA                                        IČO:36857432    
  služby verejnosti                                              75,32 €
7287435969 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-KD                                     1 585,00 €
7287435970 04.042012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-požiarna zbrojnica                                        303,00 €
7287435971 4. apríl 2012 SPP,a.s. Bratislava                                                           IČO:35815256 o dodávke plynu  
  plyn-stredisko služieb                                        257,00 €
1246009454 12. apríl 2012 ORANGE Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,BA                   IČO:35697270 zmluva o pripojení  
  telefon-OcU                                        121,28 €
17042012 17. apríl 2012 RVC Martin                                                                       IČO:31938434    
  školenie                                              17,00 €
10120159 14. marec 2012 OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš                           IČO:36380415    
  komunálny odpad                                         1 613,23 €
120245 13. apríl 2012 IMATEX,s.r.o.,1.mája 34/193,LM                                      IČO:36414778    
  toner.cartridge                                        401,00 €
  17. apríl 2012 RVC Martin                                                                       IČO:31938434    
  školenie                                          17,00 €
6803545482 13. apríl 2012 Komunálna poisťovňaa.s.,Štefánikova 17,BA 1    
  poistné                                        164,30 €
12048 10. apríl 2012 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047                                         IČO:43105149    
  silikon,pena,farba,valec                                        457,98 €
20111095 18. apríl 2012 Stolamed, s.r.o., Likavka367                                            IČO:44876530    
   protipožiarna prehliadka,cvičný poplach-KD                                             159,34 €
SH/128/2012 10. apríl 2012  JUDr.Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5,BB      IČO:37827596     
  právne služby                                            156,00 €
10120128 10. apríl 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
  materiál na opravu                                        249,27 €
7204260033 20. apríl 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469 zmluva o pripojení  
  telefon-OcU                                          24,34 €
30312195 20. apríl 2012 DIGI Slovakia,s.r.o., Rontgenova 26,BA                           IČO: 35701722    
  základný balík                                              10,10 €
15120019 10. apríl 2012 GRENSTAVE,s.r.o., Likavka 6                                          IČO:31639810    
  materiál na KD                                            364,99 €
201048 20. apríl 2012 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok       IČO:36403431    
  doprava cez obec                                          80,40 €
302093 20. apríl 2012 DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA                                      IČO:36391000 12K112015  
  voda,galon                                              60,00 €
10120274 17. apríl 2012 OZO, a.s., Priemyselná 2053,L.Mikuláš                           IČO:36380415    
  komunálny odpad                                     1 415,00 €
32012 20. apríl 2012 Ing. Jozef Mláka,Pivovarská 1909/7,Rbk.                        IČO:43531059    
  zabezpečenie akcie                                              30,00 €
3622012 18. apríl 2012 OLYMP-Jozef Smrhola,Madarovska 103/71,Santovka   IČO:32581190    
  reprezentačné                                     1 290,78 €
7204431146 26. apríl 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469 zmluva o pripojení  
  telefon-OcU                                              34,49 €
22303349 25. apríl 2012 Softip,a.s.,Galvaniho 7/D,BA                                            IČO:36785512    
  podpora                                        153,00 €
VF120610 20. apríl 2012 Signo,s.r.o.,Tatranská 68,Ružomberok                            IČO:43930824    
  zabezpečenie akcie                                              40,74 €
4612/00193.1 23. apríl 2012 PD Ludrová                                                                      IČO:00195693    
  štrk                                          46,54 €
3209502600 26. apríl 2012 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
  zálohová platba-stredisko                                             321,00 €
3209492600 26. apríl 2012 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina                              IČO:36403008 o dodávke el.energie  
  zálohová platba-DS                                          76,00 €
3223510792 27. apríl 2012 DOXX,spol. s.r.o.,Kálov 356, ZA                                      IČO:36391000 12K112015  
  stravné lístky                                         1 085,00 €
2012051 26. apríl 2012 Obec Likavka 815                                                             IČO:00315362    
  dovozné                                          52,00 €
2324052012 3. máj 2012 RVC Martin                                                                       IČO:31938434    
  stretnutie                                            110,00 €
1220028 2. máj 2012 WEB House,s.r.o.,Paulínska 20,Trnava                           IČO:36743852    
  predĺženie domény                                          19,92 €
2738038232 7. máj 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469 zmluva o pripojení  
  telefon                                            110,84 €
2738038256 7. máj 2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, Bratislava              IČO:35763469 zmluva o pripojení  
  telefon                                          37,90 €
201064 4. máj 2012 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická cesta 62, Ružomberok       IČO:36403431 4/RK/2012  
  doprava cez obec                                              49,50 €
2012052 7. máj 2012 Obec Likavka 815                                                             IČO:00315362    
  dovozné