Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Príručka pre obyvateľstvo - Všeobecné informácie a zásady pri žiadaní o pomoc a podávaní prvej pomoci

3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A ZÁSADY PRI ŽIADANÍ O POMOC A PODÁVANÍ PRVEJ POMOCI

Dôležité telefónne čísla

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie, alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

 • v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte
  150 - Hasičský a záchranný zbor
 • v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
  155 - Zdravotnú záchrannú službu
 • v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
  158 - Políciu
 • alebo
  112 - Jednotné číslo tiesňového volania IZS

Všeobecné zásady pri žiadavaní o pomoc

Ak žiadate o pomoc buď v tiesni, alebo pri oznamovaní mimoriadnej udalosti, uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb,  zaplavenie cesty, poľa, obce a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ  sa možno na miesto udalosti dostať a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po skončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození

Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu majú ľudský život a zdravie a až potom majetok.
Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov  štátnej správy a samosprávy.

Zásady prvej pomoci

Ako postupovať?

 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo.
 • ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého.
 • zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • zastavte život ohrozujúce krvácanie.
 • pri bezvedomí zaistite voľnosť dýchacích ciest.
 • pri zástave dýchania poskytnite umelé dýchanie.
 • pri zástave srdca poskytnite nepriamu masáž srdca.
 • venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Dôležité !

 • nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte!
 • nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
 • nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

Obec

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:414
TÝŽDEŇ:2952
CELKOM:2740033

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

19.7.2024 16:07

Aktuálna teplota:

27.8 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka