Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva možno podať na príslušnom matričnom úrade, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Žiadosť podpisujú obaja snúbenci. Matričný úrad v Likavke je príslušný pre obce Likavka, Martinček a Valaská Dubová.

Civilný sobáš môže byť uzavretý aj na inom matričnom úrade, ak s tým daný matričný úrad súhlasí. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia (delegácia sobáša) je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade, následne sa zasiela príslušnému farskému úradu podľa sídla farského úradu. Po uzavretí manželstva a doručení zápisnice z farského úradu, vystaví matričný úrad sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive (vydanom MV SR), ktoré je k dispozícii na matričnom úrade.

Potrebné doklady:

 • rodné listy
 • občianske preukazy
 • rozvedený/rozvedená predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova predkladá úmrtný list nebohého manžela/manželky

Maloleté osoby:

 • ak jeden zo snúbencov je neplnoletý (od 16 do 18 rokov) – predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

CUDZINCI:

- slobodní

 • identifikačné preukazy /pas, OP/
 • rodné listy s príslušnými overeniami /Apostil, superlegalizácia: MZV príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
 • doklad o osobnom stave nie starší ako 6 mesiacov s príslušnými overeniami, údaj o štátnom občianstve, trvalom pobyte

Poznámka
V prípade, že tieto údaje nie sú uvedené v jednom doklade o osobnom stave, je ich potrebné predložiť zvlášť.

- rozvedení

 • identifikačné preukazy /pas, OP/
 • rodné listy s príslušnými overeniami /Apostil, superlegalizácia: MZV príslušného štátu a Veľvyslanectvom SR v danej krajine/
 • doklad o osobnom stave nie starší ako 6 mesiacov s príslušnými overeniami,  o štátnom občianstve, trvalom pobyte
 • právoplatný rozsudok o rozvode s príslušnými overeniami
 • Poznámka: Doklady vydané v zahraničí musia byť preložené  súdnym prekladateľom do slovenského jazyka – zoznam prekladateľov/tlmočníkov je na stránke: www.justice.gov.sk

Preklad nie je potrebný iba z českého jazyka.

Od 16.02. 2019 platí nové nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o verejných listinách, vďaka ktorému došlo k zjednodušeniu požiadaviek na predkladanie verejných listín. V prípade, ak bude predložený viacjazyčný štandardný formulár v zmysle tohto nariadenia, nie je potrebné tieto verejné listiny ďalej overovať (Apostil) ani úradne prekladať súdnym tlmočníkom na Slovensku.

Doklady vydané v zahraničí platia 6 mesiacov od dátumu vydania a predkladajú sa so žiadosťou na uzavretie manželstva najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva osobne.

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách 

Lehota vybavenia: 

Na počkanie                                                                 

Poplatky za uzavretie manželstva:

 • medzi občanmi SR uzatváraný cirkevne: bez poplatku
 • medzi občanmi SR, ak má jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Likavke, Martinčeku a Valaskej Dubovej: bez poplatku
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €

Vybavuje:

Obec Likavka

Matričný úrad v Likavke

Kontakt:

Zastupuje

Úrad

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

FSk Likava - Vlkolínec (3)

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:79
TÝŽDEŇ:4122
CELKOM:2670433

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

12.1.2024 15:01

Aktuálna teplota:

--- °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka