Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Daň za užívanie verejného priestranstva - ambulantný predaj

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Daňovníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Daňová povinnosť  vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania. Daň sa platí len za obdobie, počas ktorého došlo k zabratiu verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, zároveň musí písomne požiadať obec o súhlas so zabratím verejného priestranstva.

Predávať na území obce Likavka môžu len fyzické a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na predaj v zmysle platných právnych predpisov. 

Predaj je povolený len v čase úradných hodín a to:

PO: 07:00-12:00 hod. 13:00-15:00 hod.

UT: 07:00-12:00 hod. 13:00-15:00 hod.

ST: 07:00-12:00 hod. 13:00-17:00 hod.

ŠT: 07:00-12:00 hod. 13:00-15:00 hod.

PIA: 07:00-12:00 hod. 

Potrebné doklady: predajca, ktorý má záujem predávať formou ambulantného predaja, je povinný:

 • sa vopred ohlásiť, písomne, telefonicky alebo osobne, najneskôr však v deň predaja
 • vyplniť žiadosť o užívanie verejného priestranstva spolu s prílohami:
  • kópia výpisu z obchodného/živnostenského registra
  • rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  • zdravotný preukaz
  • kópia strany záznamy daňového úradu z knihy elektornickej registračnej pokladnice
  • čestné vyhlásenie, že predajca nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu
  • kópia preukazu ZŤP
  • predajcovia, ktorí sú súkromnými pestovateľmi (Fyzické osoby bez IČO) - úradne overené potvrdenie, že predajca je vlastníkom pôdy, na ktorej pestuje vlastné poľnohospodárske produkty (ovocie/zelenina)

Súvisiace predpisy:

 • VZN obce Likavka č. 02/2016 - Trhový poriadok
 • VZN obce Likavka č. 01/2016 - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 • VZN obce Likavka č. 04/2023 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • z.č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Lehota vybavenia: bez lehoty

Poplatok: 0,50 € za každý začatý m2 verejného priestranstva, 3 € hlásenie miestneho rozhlasu

Vybavuje: Obecný úrad Likavka, správa daní a poplatkov, Ing. Zuzana Halušková, tel: 044/4300244, email: haluskova@likavka.sk

Prílohy:

Úrad

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:90
TÝŽDEŇ:4133
CELKOM:2670444

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

12.1.2024 15:01

Aktuálna teplota:

--- °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka