Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Prehľad investičných aktivít v roku 2013

Ilustračné foto

Obec Likavka si aj pre tento rok postavila vysoké ciele. Ich naplnenie bude ovplyvňovať množstvo faktorov, ako sú prísun podielových daní, spolupráca s investormi a so spolupodieľajúcimi sa organizáciami, schopnosť riadiaceho orgánu preplácať faktúry na europrojekte, možné komplikácie pri verejnom obstarávaní, spoľahlivosť dodívateľov, počasie a pod.) Pevne veríme, že v roku 2013 zrealizujeme nasledovné akcie:

 • oprava výtlkov na uliciach J. Bellu, D. Kráľovenskej, Š. Moyzesa, Školskej a Hviezdoslavove
 • chodník od parkoviska na ul. Pod hradom smerom k rod. domu 1058
 • položenie dlažby pri vstupe do budovy OŠK a okolo oplotenia futbalového ihriska
 • skonštruovanie a osadenie zábradlia na prístavbe k budove OŠK + výmena plechov na streche tejto budovy popod ktoré zateká
 • výmena okien na poschodí budovy OŠK (stolnotenisová hala) – pred dokončením
 • vypílenie a opílenie drevín pozdĺž potoka Likavčianka a priľahlých tokov + ich odvoz a štiepkovanie (v spolupráci so Slov. vodohospodárskym podnikom a spoločnosťou Telekom) – v precese
 • sanácia štítu budovy zdravotného strediska – všeobecní lekári
 • nová drevená autobusová zastávka pri obecnom úrade s vydláždenou plochou
 • rekonštrukcia križovatky pri obecnom úrade a farskej budove pre bezpečný pohyb chodcov
 • rekonštrukcia autobusovej zastávky pri odbočke z cesty I/59 do obce
 • oprava plota pri budove zdravotného strediska – všeobecní lekári
 • rekonštrukcia križovatky na Železničnej ulici, chodníka v tejto križovatke a riešenie odvodu dažďovej vody v nej (v spolupráci so Správou ciest ŽSK – závod Liptov)
 • odrazenie dažďovej vody do šachty dažďovej kanalizácie pri rod. dome č. 44
 • rekonštrukcia zábradlia mosta na Družstevnej ulici a ukotvenie stĺpa na šírenie internetu na konštrukciu tohto mosta
 • omietnutie steny na budove dielne pri starom OcÚ a zriadenie provizórneho letného kina medzi touto budovou a hasičskou zbrojnicou s vydláždením tohto priestoru a odvedením dažďovej vody do potoka
 • regulácia časti potoka Likavčianka - meandre poniže mlyna (investor: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.)
 • realizácia projektu Zelená oáza (oddychová zóna) v areáli ZŠ s MŠ (projekt podporený spoločnosťou Mondi SCP, a.s.) - pred dokončením
 • oprava havarijného stavu strechy a dažďových zvodov šatní ZŠ s MŠ
 • položenie dvoch chodníkov k budove materskej školy v areáli ZŠ s MŠ – pred dokončením
 • prepojenie poškodeného úseku verejného osvetlenie poniže domova dôchodcov - pred dokončením
 • rekonštrukcia oboch strán chodníka pozdĺž cesty I/59 s položením novej dlažby
 • rekonštrukcia asfaltového povrchu na ceste I/59 v lokalite Strážnik (investor: Slovenská správa ciest, a.s.)
 • rekonštrukcia asfaltového povrchu na ceste I/59 na ulici J. Hollého (investor: Slovenská správa ciest, a.s.)
 • 24-hodinové meranie hlučnosti na ceste I/59 na ulici J. Hollého (v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline)
 • vybudovanie turisticko-informačnej kancelárie na ulici Pod hradom a terénne úpravy okolia tejto budovy (v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013)
 • vydanie monografie o obci Likavka (v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013)
 • rozšírenie kamerového systému o monitorovanie areálu ZŠ s MŠ a kultúrneho domu (spolufinancované zo zdrojov Ministerstva vnútra SR)
 • rekonštrukcia splaškovej kanalizácie na uliciach Za školou a Puškáreň od nátokov balastných vôd (investor: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.)
 • komplexná rekonštrukcia splaškovej kanalizácie na uliciach Pod Paračkou a Železničná (investor: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.)

a veľa ďalších činností v rámci bežnej údržby, starostlivosti o verejnú zeleň, cintorín, zber odpadov a pod.

Dátum vloženia: 8. 5. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2016 8:44
Autor: Správca Webu

Aktuality

Smútočné oznámenia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

FSk Likavka v Poľsku 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:340
TÝŽDEŇ:3378
CELKOM:2531515

Hlásenia rozhlasu

Miestny rozhlas

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aerovizuálna prehliadka obce Likavka

Aktuálna teplota

30.9.2023 13:50

Aktuálna teplota:

15.9 °C

hore

Môžete mať záujem


Obec Likavka