Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Likavka
ObecLikavka

Druhý polrok

410150032 30. jún 2015 Merkur Slovakia s.r.o.,Kamenné pole4554/6,LM    IĆO:36415685    
reťaz,NDS hlava                                        103,66 €
3259005138 1. júl 2015 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA   IČO:36391000    
stravné lístky  1.512,00 € 
412015 1. júl 2015 Obec Likavka   IČO.315362    
dovozné                                        856,00 €
150650 2. júl 2015 Safirs,s.r.o.,E.Bohúňa 2067/12,Rbk     IČO:36423874    
revízia hasiacich prístrojov                                        360,12 €
20151788 2. júl 2015 MADE s.r.o.,lazovná 69,BB   IČO:36041688    
systémová podpora                                        350,00 €
501322 2. júl 2015 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk.   IČO:36403431    37/RK/2015 
preprava cez obec                                          35,52 €
15126 2. júl 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál PO                                            6,58 €
1990023233 2. júl 2015 XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA    IČO:30814677    
kopie                                        137,52 €
20150186 2. júl 2015 Proficar servis,s.r.o.,Bystrická 69,Rbk.    IČO:46260901    
oprava Peugeot                                          80,00 €
7288308149 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn nový Ocu                                        207,00 €
7288308148 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn KD                                        176,00 €
7288308151 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn ss                                          32,00 €
7288308144 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn lekár.                                          28,00 €
7288308150 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn TJ                                        166,00 €
7288308145 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn zubné                                          23,00 €
7288308146 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn PO                                          25,00 €
7288308147 2. júl 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn starý Ocu                                          32,00 €
2015078 7. júl 2015 Medicstar,s.r.o.,Bystrická 16,Rbk.   IČO:45408611    
zdravotné posudky                                          13,30 €
10150261 7. júl 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál                                        296,02 €
70150058 7. júl 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál PO                                            7,43 €
6775365304 7. júl 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                        119,63 €
0775365283 7. júl 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          41,46 €
1501330 8. júl 2015 Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk.    IČO:36372871    
papier, obalky                                        100,18 €
510150102 8. júl 2015 Merkur Slovakia s.r.o.,Kamenné pole4554/6,LM    IĆO:36415685    
servisná prehliadka,olej                                        231,20 €
422015 9. júl 2015 Obec Likavka   IČO.315362    
dovoz                                        421,00 €
20150191 9. júl 2015 Proficar servis,s.r.o.,Bystrická 69,Rbk.    IČO:46260901    
brzdové platničky, kotúče Peugeot                                          95,00 €
20150114 9. júl 2015 KOVO Bohunka vd,Korytnícka 324,Rbk.    IČO:31621732    
pivne sety                                        318,00 €
0124609454 10. júl 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon Ocu                                        111,89 €
150226 10. júl 2015 PC Support,s.r.o., M.Rázusa 1154/70,ZA   IČO:47192917    
vzdialené pripojenie                                          20,00 €
21060138 10. júl 2015 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, ZA   IĆO:36403008    
zálohová platba sse                                        123,00 €
2015441492 10. júl 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
komunálny odpad  2.367,35 € 
2015002 13. júl 2015 Anton Maga,Pod Kalváriou 1035/18,Rbk.    IČO: 48170551    
filmovacie práce DFF                                        600,00 €
4632015 13. júl 2015 JUDr.Stanislav Hlinka,Námestie slobody 6208/5,BB    IĆO:37827596    
právne služby                                          54,00 €
52015 13. júl 2015 DFS Stavbárik, Pittsburgska 10/1,ZA      IČO: 693138    
doprava Stavbárik DFF                                          95,00 €
422015 13. júl 2015 Obec Hybe    IČO: 315231    
divadlo Hybe DFF                                        100,00 €
15137 13. júl 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál                                          69,80 €
10150059 13. júl 2015 Dajama Abonent,s.r.o.,Ľubľanská 2,BA    IČO:44453761    
knihy-Hrady a zámky TIK                                          69,66 €
2015009 15. júl 2015 Rastislav Kolčák-Eli-net,Likavka 496    IČO:40930688    
web stránka                                        202,50 €
2015011 16. júl 2015 IŠstav,s.r.o.,Lipt. Teplá 14     IČO: 47725311    
čistenie odvod. Kanála                                        720,00 €
7506272655 20. júl 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                          39,76 €
151076 20. júl 2015 Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM    IĆO:31614531    
vývoz nádob                                        675,00 €
10150686 20. júl 2015 OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM    IĆO:36380415    
komunálny odpad                                        301,37 €
1500010 24. júl 2015 Adriana Čutková-Kníhkupectvo,Veterná 2051/29,Rbk..   IČO:41785151    
knihy-knižnica                                        770,37 €
2015020245 24. júl 2015 KINEKUS,s.r.o.,Rosinská 13,ZA    IĆO:36011037    
materiál-aktivačné                                        300,79 €
815017987 27. júl 2015 VS,a.s., Pri Váhu 6, Rbk.   IČO:36672271    
vodné,stočné                                        130,32 €
815019866 27. júl 2015 VS,a.s., Pri Váhu 6, Rbk.   IČO:36672271    
vodné,stočné                                        935,87 €
1500004 27. júl 2015 PAPA´S.s.r.o.,Likavka 645    IČO: 44882777    
cola. Chipsy DFF                                        406,22 €
7506595094 27. júl 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon                                          44,63 €
150059 27. júl 2015 Pavel Kráľ, Veselá ul. 1849/24,L. Sliače     IČO:3302627    
školenie elektrotechnika                                          60,00 €
501397 28. júl 2015 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk.   IČO:36403431    
doprava cez obec                                          35,52 €
20150001 29. júl 2015 Adam Niňaj ZAN Slovakia,Kemi 627/4,LM    IČO:47992174    
občerstvenie-Likavské hradné dni                                        250,00 €
1115 5. august 2016 4D s.r.o., T.Vansovej 1319/12,LM                   IČO:36416771    
stavebné úpravy a zateplenie zdrav. str.                                        599,50 €
20150801 5. august 2016 AFS Slovakia,s.r.o.,Trieda KVP 1, Košice     IČO:46803041    
stavebné úpravy a zateplenie zdrav. str.  9.396,85 € 
1415 5. august 2016 STasS,s.ro., č. 1957, Krásno nad Kysucou     IČO: 30228883    
stavebné úpravy a zateplenie zdrav. str.  378.175,84 € 
20150098 6. august 2015 S.A.Media,s.r.o.,Zarevúca 250/19,Rbk.       IČO:44834411    
film DVD o Likavke                                          62,40 €
10150069 6. august 2015 Dajama Abonent,s.r.o.,Ľubľanská 2,BA    IČO:44453761    
hrady azrúcaniny                                          69,66 €
2015116 6. august 2015 Klaster Liptov,Štúrova 1989/41,LM     IČO:42219906    
predaj Liptov region card                                            4,00 €
3259005973 6. august 2015 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA   IČO:36391000    
stravné lístky  1.669,50 € 
432015 12. august 2015 Obec Likavka   IČO.315362    
dovozné                                        936,00 €
1776319000 6. august 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                        125,90 €
9776318 6. august 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
986,00 Sk                                          41,46 €
7298293864 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn TJ                                        166,00 €
7298293863 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn nový Ocu                                        207,00 €
7298293858 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn lekar.                                          28,00 €
7298293859 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn zubné                                          23,00 €
7298293860 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn PO                                          25,00 €
7298293862 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn KD                                        176,00 €
7298293861 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn starý Ocu                                          32,00 €
7298293865 6. august 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn ss                                          32,00 €
2015450037 6. august 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
kosenie                                          37,33 €
0515 6. august 2015 HB Stolárstvo,Likavka 728     IČO:44536691    
stolárske práce                                        500,00 €
0615 6. august 2015 HB Stolárstvo,Likavka 728     IČO:44536691    
stolárske práce                                        300,00 €
21501951 6. august 2015 SWISS,s.r.o..,Mečíkova 11,BA 49        IĆO. 35770252    
oprava tlačiarne                                          12,00 €
8350100666 6. august 2015 Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2     IČO:31348262    
účtovníctvo ROPO a obcí                                          75,00 €
15162 6. august 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál                                          65,24 €
222015 6. august 2015 Roman Krpelan,*Likavka 864    IČO:41420195    
demontáž a montáž regulačnej rady-zdravot. Stredisko                                        156,00 €
201520 6. august 2015 ProArch Ružomberok s.r.o.,Poľná 11,Rbk.    IČO:36669679    
havarijný stav-reštaurácia                                        960,00 €
1990025038 6. august 2015 XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA    IČO:30814677    
kopie                                        160,07 €
2015441671 6. august 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
komunálny odpad  2.601,76 € 
2708 6. august 2015 Autobusová doprava,Bezručova 802, Bojkovice    IČ:68739621    
doprava DFS Svetlovánek                                        500,00 €
21060138 12. august 2015 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, ZA   IĆO:36403008    
zálohové platba  12.615,00 € 
0124609454 12. august 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon Ocu                                        110,88 €
3732015 13. august 2015 Milan Kmoško-STAVOS,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1      IČO:35053071    
práce s hydraulickou zdvíh. plošinou                                          36,00 €
410150042 13. august 2015 Merkur Slovakia s.r.o.,Kamenné pole4554/6,LM    IĆO:36415685    
materiál-aktivačné                                        213,60 €
1501558 13. august 2015 Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk.    IČO:36372871    
materiál-aktivačné                                          76,03 €
10150331 13. august 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materál PO                                        145,09 €
15169 13. august 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál PO                                          84,47 €
80150405 13. august 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál                                          82,36 €
2382015 17. august 2015 3W Slovakia,,s.r.o.,Na Vinohrady 50,Trenčín   IČO:36748045    
ročná licencia za portál-virtuálny cintorín                                        118,80 €
2150492 17. august 2015 Martin Bartoš, Štiavnická 1825/6,Rbk.    IČO:35057297    
mäso-rozlúčka s letom                                        486,00 €
15242 18. august 2015 PrintArt Media s.r.o.,Nemocničná 1949/57,DK    IČO:47483083    
banery-rozlúčka s letom                                        384,24 €
442015 19. august 2015 Obec Likavka   IČO.315362    
dovozné                                        308,00 €
2015203 19. august 2015 Kominárstvo s.r.o.,NaKopanici 1435/37, DK    IĆO:36416762    
revízia komínov KD                                        126,72 €
201514 24. august 2015 Ľudová hudba Ondreja kandráča,o.z.,Krásna Lúka 90    IČO:42380774    
účinkovanie Kandráčovci  2.500,00 € 
2015017 24. august 2015 Vlastimil Baran-Potax,Budatínska 79,BA    IČO:37410784    
vystúpenie Elán Tribute  1.700,00 € 
6715 24. august 2015 Radovan Kňura,Pod Bílim kamenem 1756,Hranice     IČO:48729426    
vystúpenie M.David revival                                        800,00 €
00011 24. august 2015 nestrácaj nádej,nová Ľubovňa 269    IČO:42340179    
vystúpenie skupiny Bravo                                        347,58 €
1014113 24. august 2015 Mgr.Pavol Smolka NOEMI,Bratislavská 955/22A,Tomášov    IČO:40233944    
vystúpenie Z. Smatanová  3.600,00 € 
1500019 24. august 2015 Elektroinštalačné práce Peter Rázga,Likavka 644   IČO:17788641    
materiál a práca TJ                                        288,09 €
132015 24. august 2015 Anežka  Bažíková,Likavka 494    IĆO:37040090    
občerstvenie OZ                                          28,00 €
150523 24. august 2015 IMAFEX Computers s.r.o.,Brezno   IĆO:36414778    
cartridge,toner                                        190,80 €
102015 24. august 2015 KRISTÍNA MUSIC s.r.o.,Vajkovce 149      IČO:47338687    
koncert Kristína  2.500,00 € 
151299 24. august 2015 Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM    IĆO:31614531    
vývoz nádob                                        552,00 €
10150808 24. august 2015 OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM    IĆO:36380415    
komunálny odpad                                          76,90 €
7507240624 24. august 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon ocu                                          38,00 €
1500018 24. august 2015 Elektroinštalačné práce Peter Rázga,Likavka 644   IČO:17788641    
materiál a práca TJ  1.175,77 € 
150940 24. august 2015 Signo,s.r.o.,Tatranská cesta 68, Rbk.    IČO:43930824    
vlajky                                          69,60 €
2015441903 26. august 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
komunálny odpad                                        168,05 €
150273 26. august 2015 IMPULZ MEDIA,s.r.o., Medzihradská 1303/63, DK       IČO:43931111    
dopravné značky                                        304,56 €
7507543705 28. august 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon                                          49,00 €
15261 28. august 2015 Tatria plus s.r.o.,Prídavky 280/9,LM    IČO:43946411    
kôš k umývačke riadu ŠJ                                          92,20 €
20152685 28. august 2015 GRYF reklamné štúdio s.r.o.,Pažite 56,ZA    IČO:45939187    
tlač plagátu                                        378,00 €
2015017 28. august 2015 eXERTO,s.r.o.,Likavka 169       IČO:47394943    
fotoslužby                                        250,00 €
1115304985 28. august 2015 JOHNNY SERVIS s.r.o.,Gajary    IČO:36238546    
toaletné kabínky Rozlúčka s letom                                        240,00 €
20150252 28. august 2015 RILINE,s.r.o., Štiavnicá 5140,Rbk.    IČO:36745821    
cestný obrubník                                        137,52 €
3050101669 28. august 2015 Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2     IČO:31348262    
predplatné Manažment školy                                        129,00 €
501510 28. august 2015 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk.   IČO:36403431    37/RK/2015 
doprava cez obec                                          35,52 €
150807 28. august 2015 Zaudio s.r.o., Štefánikova 311/8,Svit     IČO:46925023    
prenájom osvetlenie,prestrešenia ozvučenia Rozlúčka s letom  3.000,00 € 
062 28. august 2015 CATAMAD SRL, Popesti-Bihor    
preprava Rumunsko  1.335,00 € 
1500061 2. september 2015 Šport MIX,s.r.o.,Panská 5242,Rbk.    IČO:43823602    
trofej DFF                                        128,86 €
1500060 2. september 2015 Šport MIX,s.r.o.,Panská 5242,Rbk.    IČO:43823602    
trofej,medajle                                        102,80 €
452015 2. september 2015 Obec Likavka   IČO.315362    
dovozné  1.162,00 € 
150001245 3. september 2015 Ing.Miroslav Mračko EPOS,Pečnianska 8,BA   IČO:11791519    
propagačné materiály                                        757,21 €
3259006754 3. september 2015 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA   IČO:36391000    
stravné lístky  1.102,50 € 
7318252019 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn PO                                          51,00 €
7318252020 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn starý Ocu                                          67,00 €
7318252021 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn KD                                        365,00 €
7318252022 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn nový Ocu                                        207,00 €
7318252023 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn TJ                                        166,00 €
7318252024 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn ss                                          67,00 €
7318252018 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn zubné                                          47,00 €
7318252017 3. september 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn lekár.                                          59,00 €
150455 7. september 2015 IMAFEX Computers s.r.o.,Brezno   IĆO:36414778    
antivirus                                        460,80 €
777269772 7. september 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                        103,48 €
7777269751 7. september 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          41,46 €
1990025918 7. september 2015 XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA    IČO:30814677    
kopie                                        205,68 €
1091500287 7. september 2015 KONEX elektro s.r.o.,Rastislavova 7,KE   IČO:31680569    
materiál verejné osvetlenie                                        239,09 €
32015 7. september 2015 Ing. Tibor Molnár,Podtatranského 1811/33, LM    IČO:32598521    
znalecký posudok                                        272,90 €
20150172 7. september 2015 Oľga Kubasová KUBham,Nábrežie Oravy 625,DK    IĆO:35079550    
strava Rozlúčka s letom  2.733,80 € 
2015207 7. september 2015 Baňa Ružomberok,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk.   IČO:36412309    
štrk                                          35,71 €
20150300 7. september 2015 RILINE,s.r.o., Štiavnicá 5140,Rbk.    IČO:36745821    
asfaltovanie  14.990,34 € 
28082015 7. september 2015 Silver-Car, Bielsko-Biala    
preprava osôb                                        720,59 €
0124609454 11. september 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon Ocu                                        162,15 €
15189 11. september 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál PO                                        177,55 €
4102015 11. september 2015 Milan Kmoško-STAVOS,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1      IČO:35053071    
práca s hydraulickou zdvíh. Plošinou                                        108,00 €
15205 11. september 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál starý Ocu                                        180,10 €
622015 11. september 2015 SOVAM,s.r.o.,Ludrová 183   IĆO:36418412    
spoločník                                        244,00 €
10150416 11. september 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál starý Ocu                                        125,07 €
2151126540 11. september 2015 SOZA,Rastislavova 3,BA 2    IČO: 178454    
odmena za licenciu                                        204,72 €
102015 11. september 2015 Štefan Mišík-C.I.P.A.,Štefánikova 98/69,Poprad   IČO:41574591    
ubytovanie Rozlúčka s letom                                          90,00 €
10150412 11. september 2015 SCP-PSS,s.r.o.,Bystrická 1,Rbk.      IČO:36377228    
ubytovanie Rozlúčka s letom  1.002,24 € 
2015442118 14. september 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
komunálny odpad  3.145,82 € 
20150077 14. september 2015 TIRNA, Poštová 10/D,Trnava     IČO:36750697    
finančný spravodaj                                          39,90 €
7508205874 22. september 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                          72,62 €
151516 23. september 2015 Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM    IĆO:31614531    
vývoz nádob                                        621,00 €
20150801 24. september 2015 AFS SLOVAKIa S.R.O.,Trieda KVP 1,Košice     IČO:46803041    
projekt-stav. úpravy a zateplenie zdr. strediska  9.369,85  € 
150574 24. september 2015 IMAFEX Computers s.r.o.,Brezno   IĆO:36414778    
toner                                        114,00 €
150100049 24. september 2015 Michal Rostas-SOUNDVISION,SNP 71/22,Nová Dubnica     IČO:37657445    
aerovizuálna prehliadka obce                                        261,00 €
7508524439 28. september 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          37,87 €
2015018 2. október 2015 eXERTO,s.r.o.,Likavka 169       IČO:47394943    
magnetky,pohľadnice,fotoobraz                                        161,30 €
3059033585 5. október 2015 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA   IČO:36391000    
stravné lístky                                        787,50 €
7208503824 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn lekár.                                        180,00 €
7208503825 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn zubné                                        145,00 €
7208503826 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn PO                                        160,00 €
7208503831 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn ss                                        209,00 €
7208503830 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn TJ                                        166,00 €
7208503829 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn nový Ocu                                        207,00 €
7208503828 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn KD  1.138,00 € 
7208503827 5. október 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn starý Ocu                                        208,00 €
150001404 5. október 2015 Ing. Miroslav Mračko,EPOS, Pečnianska 6, BA    IČO:11791519    
likavan                                        235,12 €
20152700 5. október 2015 MADE s.r.o.,lazovná 69,BB   IČO:36041688    
Urbis                                        350,00 €
501595 5. október 2015 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk.   IČO:36403431    
doprava cez obec                                          35,52 €
8778214553 5. október 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          41,46 €
0778214568 5. október 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                        148,58 €
3253512495 8. október 2015 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA   IČO:36391000    
stravné lístky                                          63,00 €
20151002 8. október 2016 AFS Slovakia,s.r.o.,Trieda KVP 1, Košice     IČO:46803041    
stavrbný dozor  6.054,49 € 
1510116 8. október 2016 Alconet s.r.o.,M.Pišúta 979/4,LM                   IČO:36419702    
pc vybavenie zdrav. str.  10.634,40 € 
2115 8. október 2016 STasS,s.ro., č. 1957, Krásno nad Kysucou     IČO: 30228883    
stavebné práce  243.662,58 € 
65211 8. október 2016 Unique Medical,s.r.o., Svornosti 42, BA      IČO:46729429    
zdravotnícka technika  189.642,00 € 
2015013 9. október 2015 Rastislav Kolčák-Eli-net,Likavka 496    IČO:40930688    
web stránka                                        202,50 €
1990027664 9. október 2015 XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA    IČO:30814677    
kopie                                        209,86 €
15224 9. október 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál cesty                                        105,13 €
0124609454 12. október 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270    
telefon Ocu                                        110,88 €
134900163019 12. október 2015 SSE,a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, ZA   IĆO:36403008 o pripojení  
zálohová platba sse                                        123,00 €
1500075 12. október 2015 Šport MIX,s.r.o.,Panská 5242,Rbk.    IČO:43823602    
trofej                                        252,00 €
915005019 12. október 2015 Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2     IČO:31348262    
publikácia                                          17,09 €
20150043 12. október 2015 Richard Ličko CopyFaxServis, Cesta na Vlkolínec 904/12,Rbk.    IČO:44616953    
oprava tlačiarne                                        133,86 €
15017 12. október 2015 Vlasta Kaprálová-Kúria, L.Štiavnička 102    IČO:41832728    
občerstvenie-DFS LIKAVA                                        800,00 €
1152015 12. október 2015 Peter Chudjak,Hrabovská cesta 9,Rbk.   IČO: 11940255    
prehliadky kotolní                                          95,00 €
7509168707 19. október 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          59,81 €
2015442380 19. október 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
komunálny odpad  2.804,30 € 
20154658 19. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
bezpeč. Postroj VO                                          93,61 €
02102015 19. október 2015 VF Projekt a Marketing, s.r.o.,Gen.L.Svobodu 1860/6,Šala    IČO: 44487916    
spracovanie inform. Materiálov  1.198,80 € 
151708 19. október 2015 Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM    IĆO:31614531    
vývoz nádob                                        615,00 €
10151162 20. október 2015 OZO,a.s.,Priemyselná 2053,LM    IĆO:36380415    
komunálny odpad                                          47,72 €
2660105881 22. október 2015 Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2     IČO:31348262    
publikácia                                          72,00 €
1501214 22. október 2015 SPIMA Alarm,s.r.o.,Bystrická 198/46, Rbk.   IČO:36420522    
aktualizácia                                        216,00 €
0520102015 22. október 2015 Alexander lazovský BRIZ,Celiny 866,L. Hrádok    IČO:10860061    
stolový kalendár                                          94,80 €
2015331 22. október 2015 Viapro,s.r.o.,Strojárenská 8481/4, Trnava    IČO:36693693    
dopravné zrkadlo                                        183,60 €
154612 22. október 2015 MEVA-SK,s.r.o.,Krátka 574, Brzotín   IČO:31681051    
kuka nádoby                                        788,40 €
15306 22. október 2015 PrintArt Media s.r.o.,Nemocničná 1949/57,DK    IČO:47483083    
taška s potlačou                                        167,00 €
20150678 22. október 2015 RENOP, s.r.o., L.Teplá 193    IĆO: 31598170    
pneumatiky kuka                                        360,00 €
1503376 22. október 2015 MEDIATEL,s.r.o.,miletičova 21, BA 2   IČO:35859415    
zverejnenie telef. čísla                                         150,00 €
1520 22. október 2015 Ing.arch. Eugen Lakoštík,Veterná 6/6, Rbk.  IĆO: 14269163    
vypracovanie projektu ihriska                                        450,00 €
10150535 22. október 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál  2.820,20 € 
20152542 22. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
odev,materiál                                          79,60 €
20152541 22. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
obuv,materiál                                        177,32 €
20152544 22. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
rukavice,materiál                                          34,33 €
20152587 22. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
materiál                                          83,71 €
20152538 22. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
obuv,mydlo                                          79,60 €
20152539 22. október 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
odev,obuv,mydlo                                          78,14 €
15307 22. október 2015 PrintArt Media s.r.o.,Nemocničná 1949/57,DK    IČO:47483083    
taška s potlačou                                        201,90 €
2015131 22. október 2015 Klaster Liptov,Štúrova 1989/41,LM     IČO:42219906    
členský poplatok                                        221,90 €
92015 22. október 2015 Bdplus B.Drapáč, Likavka 750   IČO:44784856    
stavebné práce-starý Ocu  1.047,00 € 
150285 23. október 2015 PC Support,s.r.o., M.Rázusa 1154/70,ZA   IČO:47192917    
vzdialené pripojenie                                          90,00 €
7509467734 2. november 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          43,10 €
7243464123 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn zubné                                        240,00 €
7243464122 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn lekár.                                        297,00 €
7243464125 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn starý Ocu                                        342,00 €
7243464124 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn PO                                        264,00 €
7243464127 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn nový Ocu                                        207,00 €
7243464126 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn KD  1.882,00 € 
7243464129 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn ss                                        345,00 €
7243464128 2. november 2015 SPP.A.S.,Mlynské nivy 44/a,BA    IĆO:358152567401208852 o dodávke plynu  
plyn TJ                                        166,00 €
15063 2. október 2015 Detské centrum Ružomberok, K. Sidora 134, Rbk.     IČO: 30226112    
magnetky drevené                                          84,00 €
502015 5. november 2015 Obec Likavka   IČO.315362    
dovozné za 10/2015                                        986,00 €
1091500384 5. november 2015 KONEX elektro s.r.o.,Rastislavova 7,KE   IČO:31680569    
materiál verejné osvet.                                          13,63 €
15002 5. november 2015 Andrea Demková, Likavka 85   IČO:43421181    
autobatéria kuka voz                                        220,69 €
20153132 5. november 2015 Wolkers Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48,BA 2     IČO:31348262    
publikácia-školský úrad                                            5,76 €
15032 5. november 2015 lovitechj s.r.o.,Nábrrežie Dr.A.Stodolu 1585/21 LM    IČO:47122757    
softvér-kontrolór                                        265,00 €
2015450055 5. november 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
kosenie                                          37,33 €
501676 5. november 2015 SAD LIORBUS,a.s.,Bystrická 62,Rbk.   IČO:36403431    37/RK/2015 
autobus cez obec                                          35,52 €
523/2015 5. november 2015 Tlačiareň Ján Śindléry-TESFO, Textilná 15,Rbk.    
samolepky,vizitky                                          52,34 €
802015 5. november 2015 Spoločník,s.r.o.,Poĺná 40/26, Rbk.    IČO:36418412    
inzerát                                        110,00 €
3259008426 6. november 2015 DOXX-stravné lístky,s.r.o.,Kálov 356,ZA   IČO:36391000    
stravné lístky  1.575,00 € 
1511174 6. november 2015 Alconet s.r.o.,M.Pišúta 979/4,LM                   IČO:36419702    
zariadenie-zdrav. stred.  4.531,20 € 
1502280 9. november 2015 Stepa Slovakia,s.r.o.,Bystrická 45,Rbk.    IČO:36372871    
servítky                                        101,72 €
20155112 9. november 2015 PiILEX,s.r.ol,Sládkovičova 3287,Rbk.  IĆO: 31578748    
pracovná bunda KO                                        100,69 €
2015116 9. november 2015 STAMI RK,s.r.o.,Hurbanova 4,Rbk.    IČO:44444265    
dosky-ihrisko                                        247,50 €
1990028929 9. november 2015 XEROX LIMITED,o.o.,Einsteinova 23,BA    IČO:30814677    
kopie                                        164,63 €
5242015 9. november 2015 Milan Kmoško-STAVOS,M.R.Štefánika 4/11,Rbk.1      IČO:35053071    
práce s hydraulickou zdvíh. plošinou                                        234,00 €
20150463 9. november 2015 RILINE,s.r.o., Štiavnicá 5140,Rbk.    IČO:36745821    
beton                                        882,00 €
5779191898 9. november 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon KD                                          41,83 €
5779191915 9. november 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon Ocu                                        146,34 €
1500031 12. november 2015 Elektroinštalačné práce Peter Rázga,Likavka 644   IČO:17788641    
práca a materiál starý Ocu                                        277,95 €
1500247 12. november 2015 MT-výťahy,s.r.o.,Likavka 185    IČO:36421235    
revízia výťahu                                        113,82 €
422015 12. november 2015 €projekt s.r.o.,Nábr. 4.apríla 1833/2,LM      IČO:46548262    
zabezpečenie externého menežmentu                                        833,33 €
412015 12. november 2015 €projekt s.r.o.,Nábr. 4.apríla 1833/2,LM      IČO:46548262    
proces verejného obstarávania                                        495,00 €
201532 12. november 2015 ProArch Ružomberok s.r.o.,Poľná 11,Rbk.    IČO:36669679    
markíza do KD                                        720,00 €
2015442675 12. november 2015 TS Ružomberok a.s.,Pivovarská9,Rbk.    IČO:36391301    
komunálny odpad  2.848,33 € 
15263 12. november 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál PO                                        125,09 €
10150605 12. november 2015 Grenstave s.r.o.,Likavka 6   IČO:31639810    
materiál údržba budov                                        655,54 €
15256 12. november 2015 Juraj Paško-INEP,Likavka 1047   IČO:43105149    
materiál údržba budov                                          39,96 €
0124609454 12. november 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon                                        426,72 €
0124609454 12. november 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon                                            6,90 €
0124609454 12. november 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon                                        252,86 €
0124609454 12. november 2015 Orange Slovensko,a.s.,Metodova 8, BA   IČO:35697270 o pripojení  
telefon                                          60,00 €
7510131633 19. november 2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA   IĆO:35763469 o pripojení  
telefon                                          53,03 €
1500085 20. november 2015 Śport MIX,Panská 5242,Rbk.   IĆO:43823602    
trofej vzpierači                                          88,02 €
2015282 20. november 2015 Baňa Ružomberok,s.r.o.,Bystrická 51,Rbk.   IČO:36412309    
štrk-ihrisko                                        115,58 €
201509249 20. november 2015 Doxx Minerál,s.r.o.,Kálov 359, Žilina   IČO:36395668    
pitný režim                                          12,00 €
151918 24. november 2015 Ľupčianka s.r.o.,Priemyselná 2053, LM    IĆO:31614531    
vývoz nádob                                        516,00 €
15400364 24. november 2015 RVC Senica,s.r.o.,M.Nešpora 925/8, Senica    IČO: 36259560    
audit  1.070,48 € 
2351510611 24. november 2015 TBG Doprastav,a.s.,bratislavská 83,Pezinok   IČO:36283801